Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

sep  2018 10

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Jesenice

Župan Občine Jesenice, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, s spremembami in dopolnitvami)

objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI JESENICE ZA REDNE VOLITVE ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

  1. Občina Jesenice ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorji) brezplačna plakatna mesta na plakatnih panojih.
  2. Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem območju občine Jesenice, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
  3. Občina bo po potrebi določila tudi dodatna plakatna mesta, ki bodo organizatorjem na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
  4. Organizatorji morajo vloge poslati najkasneje do PETKA, 19. 10. 2018 na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
    V vlogi je potrebno navesti sedež, telefonsko številko, kontaktno osebo, želeno število plakatnih mest in dimenzijo plakatov, ki ne smejo presegati velikosti 70x100 cm.
  5. Kasnejših vlog ne bomo upoštevali.
  6. Občina Jesenice, Komunalna direkcija bo zbrala vloge organizatorjev, in na podlagi načela enakopravnosti določila število plakatnih mest.
  7. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo mogoče od 29. 10. 2018 dalje.

 

Številka: 040-5/2018-2

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Prebrano 2234 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 10 september 2018 13:54