Natisni to stran
apr  2018 16

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Na podlagi osmega člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti1 in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti2, OBČINA JESENICE objavlja naslednjo

N A M E R O:

OBČINA JESENICE, ki je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2174 594/5 in
  • parcela 2174 594/6,

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-62/2017


1. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15 in 11/18 - ZSPDSLS-1.
2. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 - ZSPDSLS-1.

Prebrano 1401 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 16 april 2018 13:55