Javne objave

mar  2018 07

Namera o oddaji poslovnih prostorov v uporabo

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

NAMERO

O ODDAJI POSLOVNIH PROSTOROV  V UPORABO

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnih prostorov v stavbi na Cesti maršala Tita 78a, Cesta maršala Tita 78, Cesta maršala Tita 9 objavlja namero o oddaji poslovnih prostorov v uporabo (za določen čas), s sklenitvijo neposredne pogodbe, javnemu zavodu Gornjesavski muzej Jesenice, in sicer naslednje poslovne prostore:

  • na naslovu Cesta maršala Tita 78a z naslednjimi ID znaki: 2175-204-2, 2175-204-8, 2175-204-9, 2175-204-10, 2175-204-11, 2175-204-12, 2175-204-13, 2175-204-14, 2175-204-15, 2175-204-21;
  • na naslovu Cesta maršala Tita 78 z naslednjimi ID znaki: 2175-302-7, 2175-302-8;
  • na naslovu Cesta maršala Tita 9 z naslednjimi ID znaki: 2175-673-5.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

Številka: 3528-15/2017

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1497 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave