Javne objave

mar  2018 01

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

n a m e r o

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnin z ID znakom: parcela 2638 869/2 in parcela 2638 869/8, objavlja namero, da bo z Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki Slovenij d.d., sklenila Pogodbo o ustanovitvi neprave stvarne služnosti za določen čas (za dobo 5 let, šteto od 1.6.2018 dalje) in sicer služnost začasne uporabe zemljišča za potrebe ureditve deponije A, za odlaganje odvečnega materiala, izkopanega v sklopu gradnje avtocestnega predora Karavanke, skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke (Ur. list RS št. 47/2016) in na podlagi projektne dokumentacije, izdanega gradbenega dovoljenja ter projektnih pogojev in soglasij pristojnih organov.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-44/2017

 

OBČINA JESENICE
Župan
TOMAŽ TOM MENCINGER

 

Prebrano 1489 krat Nazadnje urejano na četrtek, 01 marec 2018 11:47

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave