Natisni to stran
feb  2018 21

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10 s spremembami) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 s spremembami), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo

N A M E R O:

OBČINA JESENICE, ki je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine z ID znakom:

  • parcela 2172 290/14,

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zgoraj navedene nepremičnine.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

   OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-54/2012

Prebrano 1578 krat