Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

apr  2016 28

Namera o oddaji poslovnih prostorov v uporabo

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnih prostorov v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, v skladu z 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja namero, da bo del poslovnih prostorov v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice (poslovni prostori, ki jih uporabljajo Radio klub Železar Jesenice, Planinsko društvo Javornik Koroška Bela, Strelska družina »Triglav« Javornik-Koroška Bela) oddala v uporabo in sicer s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodbe bodo sklenjene po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-18/2016

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER


Prebrano 2693 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave