Javne objave

apr  2016 08

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter dopolnjenega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 31.03.2016, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Nepremičnine/zemljišča:

  • s parc. št. 597/448 k.o. 2178 - Koroška Bela, ID znak 2178-597/448-0, ID 2667655,
  • s parc. št. 597/449 k.o. 2178 – Koroška Bela, ID znak 2178-597/449-0, ID 3002463,
  • s parc. št. 598/20 k.o. 2178 - Koroška Bela, ID znak 2178-598/20-0, ID 375078,
  • s parc. št. 707/6 k.o. 2178 – Koroška Bela, ID znak 2178-707/6-0, ID 2055885,

vse skupaj v izmeri 2.283 m2.

Nepremičnine se prodajajo kot celota - izključno skupaj.

Več o javni dražbi v spodnjih priloženih dokumentih

Številka: 478-84/2015

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPANPrebrano 2011 krat Nazadnje urejano na sreda, 18 maj 2016 15:45