Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jan  2016 21

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 142/4 k.o. 2172 Hrušica Jesenice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije solastnica nepremičnine s parc. št. 142/4 k.o. 2172 Hrušica Jesenice (ID 1832043), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, za prodajo nepremičnine s parc. št. 142/4 k.o. 2172 Hrušica Jesenice (ID 1832043).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-85/2008

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Prebrano 2165 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave