Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

sep  2015 03

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Številka:  014-43/2015

Na podlagi 76. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 46/2008) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV

za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo dveh (2) predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice.

Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Ur. list RS, št. 42/1997, 23/1999, 14/2000, 43/2000, 84/2006, 60/2007, 34/2008, 25/2010 in 45/2015) Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki staršev. Predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda imenuje Občinski svet občine Jesenice.

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 32. redni seji dne 19. 12. 2013 v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice imenoval 3 predstavnike, ki se jim mandat izteče leta 2017. Ker je en predstavnik ustanovitelja podal izjavo, da ne želi več sodelovati v Svetu zavoda, en predstavnik pa je že od začetka imenovanja neaktiven in se ni udeležil še nobene seje Sveta, je predsednica Sveta šole zaprosila, da se izvede postopek njune razrešitve in imenuje nova predstavnika ustanovitelja za čas izteka mandata sedanjemu Svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj stalnega bivališča)
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata ter
  • izjavo o obdelavi osebnih podatkov kandidata (izjava je priloga javnega poziva).

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 14. 9. 2015.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Predlog za imenovanje - zamenjavo predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice«.

Kontaktna oseba za javni poziv je Mojca Levstik, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: (04) 586 92 33.

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan Žigon, l.r.

Prebrano 1690 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave