Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

avg 2015 31

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja - presostatična hala

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l, 14/2015 - ZUUJFO) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot lastnica rabljene presostatične hale ter upravljalec Zavod za šport Jesenice, objavljata namero, da bo Občina Jesenice, sklenila neposredno pogodbo o prodaji premičnega premoženja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
DIREKTOR
Zoran Kramar

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1691 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave