Javne objave

apr  2011 13

Namera o sklenitvi prodajne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in četrtega odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnine s parc. št. 1542/6 k.o. Jesenice (2175), objavlja namero, da bo s Francijem Nočem, sklenila Prodajno pogodbo za nepremičnino s parc. št. 1542/6 k.o. Jesenice (2175).Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger


Številka: 478-11/2011

Jesenice, 12.4.2011

Prebrano 4131 krat