Javne objave

mar  2011 03

Namera o sklenitvi prodajne pogodbe

JeseniceDatum: 1. 3. 2011

Številka: 478-57/2010

 

 

NAMERA O SKLENITVI PRODAJNE POGODBE

 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 4. odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe) Občina Jesenice objavlja naslednjo

 

NAMERO

 

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 1192/4 in 1192/5, obe k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo za navedeno zemljišče s kupci sklenila Prodajno pogodbo.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Prebrano 4236 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave