Javne objave

mar  2011 03

Namera o sklenitvi prodajne pogodbe

JeseniceDatum: 1. 3. 2011

Številka: 478-57/2010

 

 

NAMERA O SKLENITVI PRODAJNE POGODBE

 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 4. odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe) Občina Jesenice objavlja naslednjo

 

NAMERO

 

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 1192/4 in 1192/5, obe k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo za navedeno zemljišče s kupci sklenila Prodajno pogodbo.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Prebrano 4097 krat