Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

mar  2011 03

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Jesenice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 4. odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 400/7 k.o. (2178) Koroška Bela, bo s kupcem Zych Miroslavom, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišče s parc. št. 400/7 (2178) k.o. Koroška Bela.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.Župan Občine JeseniceTomaž Tom Mencinger
Prebrano 4317 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave