Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2011 02

Namera o oddaji poslovnih prostorov

Jesenice

Občina Jesenice, kot lastnica stavbe Dom Pristava v Javorniškem Rovtu in Kurirskega doma objavlja namero, da bo v mesecu februarju 2011 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb

Občina Jesenice, kot lastnica stavbe Dom Pristava v Javorniškem Rovtu in Kurirskega doma, v skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe), objavlja namero, da bo v mesecu februarju 2011 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb, na podlagi katerega bo najugodnejšemu ponudniku oddala v najem poslovne prostore – stavbo Dom Pristava v Javorniškem Rovtu s pripadajočim zemljiščem in Kurirski dom. Javni razpis bo objavljen na spletni strani Občine Jesenice in Jeseniških občinskih novicah.

 

Številka: 3528-3/2011

Jesenice, 31.01.2011           župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Prebrano 4414 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave