Javne objave

jan  2011 10

Namera o podpisu najemne pogodbe

Datum: 10.01.2011

Številka: 478-126/2011-2

 

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

 

N A M E R O

 

 

Občina Jesenice, kot  lastnica zemljišča s parc. št. 1179 k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo z GOSTILNO MAJOLKA, Alojz Janc, s.p., Ulica Cankarjevega bataljona 6, Jesenice, ki jo zastopa Alojz Janc, sklenila Najemno pogodbo za del zemljišča s parc. št. 1179 k.o. Jesenice, za potrebe izgradnje nadstreška, na vzhodni strani objekta stoječega na parc. št. 1199/1 k.o. Jesenice.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Prebrano 3904 krat