Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jul  2015 06

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe IMN d.o.o

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 1247/144 k.o. 2175 – Jesenice in s parc. št. 1247/142 k.o. 2175 - Jesenice, kot služečih nepremičnin, objavlja namero, da bo s podjetjem IMN d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti gradnje, uporabe, vzdrževanja in obnove priključka na javno kanalizacijo preko služečih nepremičnin ter dostopa na služeči nepremičnini v času gradnje in v času rednega ali izrednega vzdrževanja predmetnega priključka.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-41/2015

Prebrano 1822 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave