Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

maj 2015 13

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice

Na podlagi 76. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 46/2008) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV

za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Jesenice dva predstavnika ustanoviteljice imenuje Vlada RS, enega pa Občina Jesenice. Občinski svet občine Jesenice je na svoji 2. redni seji dne 20. 11. 2014 v Svet Srednje šole Jesenice imenoval predstavnika ustanovitelja, ki se mu mandat izteče leta 2018. Ker je predstavnik ustanovitelja odstopil z mesta člana Sveta Srednje šole Jesenice, je potrebno izvesti postopek njegove razrešitve in imenovati novega predstavnika ustanovitelja za čas izteka mandata sedanjemu Svetu Srednje šole Jesenice.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis,
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature,
  • osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj stalnega bivališča),
  • podatke o strokovni izobrazbi kandidata,
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata ter
  • izjavo o obdelavi osebnih podatkov kandidata (izjava je priloga javnega poziva).

Rok za oddajo predlogov je do vključno četrtka, 21. 5. 2015.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Predlog za imenovanje - zamenjavo predstavnika v Svet Srednje šole Jesenice«.

Kontaktna oseba za javni poziv je Mojca Levstik, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: (04) 586 92 33.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan Žigon, l.r.

Prebrano 1614 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave