Natisni to stran
mar  2015 09

Namera o oddaji dveh garaž na Slovenskem Javorniki v najem

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 40. ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 NAMERO O ODDAJI DVEH GARAŽ

NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, JESENICE V NAJEM

Občina Jesenice, kot lastnica garaže na parc. št. 1681/22 k.o Jesenice na Slovenskem Javorniku, ter garaže na parc. št. 1681/17 k.o. Jesenice na Slovenskem Javorniku, objavlja namero, da bo v mesecu aprilu 2015 oddala v najem obe zgoraj navedeni garaži. Garaži nista primerni za parkiranje, temveč za začasno skladiščenje. Občina Jesenice bo garaži oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba se lahko sklene po preteku roka, in sicer 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 352-55/2010 in 352-33/2013

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1669 krat