Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2015 27

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanjem (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.) in 53. člena Statuta Občine Jesenice  (Ur. list RS, št. 1/2006 in spr.) župan Občine Jesenice sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun

I.

Župan Občine Jesenice z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc d. o. o., Šenčur (št.: P 124560, december 2014).

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun po stanju zemljiškega katastra na dan 18. februar 2015 obsega naslednja zemljišča v k. o. Blejska Dobrava: v celoti 360/57, 360/58, 360/59, 360/106, 360/140, 360/142, 360/203, 360/204, 360/205, 360/206, 360/207, 360/208, 360/209, 360/232, 360/260, 360/261, 360/262, 360/263, 360/264, 360/266, 360/267, 361/16, 361/18, 361/19, 361/21, 361/22, 361/23 in 726/23 ter v delu 360/36, 360/56, 360/268, 361/24, 361/25, 361/26, 361/27, 361/28, 361/29, 361/30, 361/31, 726/21 in 726/22.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 9. marca 2015 do 10. aprila 2015 javno razgrnjeno:

  • v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v poslovnem času)
  • v prostorih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44 Blejska Dobrava (v času uradnih ur).

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v torek, dne 17. marca 2015 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun v četrtek, dne 26. marca 2015, obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

III.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN Perun«) do konca javne razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne obravnave, bo Občina Jesenice zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si).

IV.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na oglasni deski Krajevne skupnosti Blejska Dobrava,  ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice.

Številka: 3500-3/2014
Jesenice, dne 20. 2. 2015

                                    Župan Občine Jesenice
                                    Tomaž Tom Mencinger, l.r.

Prebrano 2041 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 09 marec 2015 13:53

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave