Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila

jun  2023 28

Izvajanje storitev posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice.

POVABILO K ODDAJI PONDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23), OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice. Storitve, ki so predmet javnega naročila se oddajajo za obdobje petih šolskih let, predvidoma od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028.

Naročnik vezano na izvedbo postopka oddaje javnega naročila izpostavlja, da se to oddaja ob pridržku pravice, da naročnik javnega naročila ne odda oziroma tega ne odda za celotno predvideno obdobje oziroma, da z izbranim prevoznikom ne sklene pogodbe o izvajanju storitev prevozov, v kolikor predmeta javnega naročila ne bi potreboval oziroma tega ne bi potreboval za celotno obdobje za katerega je predvidena sklenitev pogodbe. Naročnik namreč v zvezi z izvajanjem storitev prevozov šoloobveznih otrok vzporedno izvaja tudi postopek podelitve koncesije na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice, v okviru katerega se predvideva izbor koncesionarja, ki bi med drugim izvajal tudi storitve, ki so predmet tega javnega naročila. V kolikor bi torej naročnik pred 1. 9. 2023 sklenil koncesijsko pogodbo na podlagi obravnavanega javnega razpisa za podelitev koncesije, predmetnega javnega naročila ne bo oddal. V primeru, da bi koncesijsko pogodbo naročnik sklenil po 1. 9. 2023 pa si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo odda zgolj za obdobje enega šolskega leta oziroma v kolikor bi bilo to potrebno za morebitna nadaljnja šolska leta. Ponudniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da so v celoti seznanjeni s predmetnim odložnim oziroma razveznim pogojem naročnika in iz naslova nesklenitve pogodbe oziroma predčasne prekinitve pogodbe iz razloga, ker bo naročnik podelil koncesijo za izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila, napram naročniku ne bodo imeli kakršnihkoli odškodninskih ali drugih premoženjsko pravnih zahtevkov.

Rok za oddajo ponudb: 13. 7. 2023 do 9.00.

Povezava: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=482566

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 28. 6. 2023
  • Veljavno do: 13. 7. 2023
Prebrano 247 krat Nazadnje urejano na petek, 14 julij 2023 13:55

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave