Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila, razpisi in objave

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas STROKOVNI SODELAVEC VII/1.

Številka: 110-10/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 6.6.2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje,  kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo 1 (enega) prostega uradniškega delovnega mesta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Številka: 110-6/2023

Obveščamo, da sta bila na javnem natečaju za prosta delovna mesta občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 13.4.2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje,  izbrana dva kandidata.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Številka: 110-5/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto direktorja občinske uprave občine Jesenice, ki je bil dne 4/4-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo 3 (treh) prostih uradniških delovnih mest.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE JESENICE.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.

Na podlagi sklepa, sprejetega na 15. seji Sveta Vrtca Jesenice dne 16. 01. 2023, razpisuje delovno mesto RAVNATELJA (m/ž) – ponovni razpis.

Številka: 110-16/2022

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 26/10-2022 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

Številka: 110-8/2022

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 3.8.2022 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

VIŠJI REFERENT NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji referent III, II in I  

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave