Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila, razpisi in objave

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.

Na podlagi sklepa, sprejetega na 15. seji Sveta Vrtca Jesenice dne 16. 01. 2023, razpisuje delovno mesto RAVNATELJA (m/ž) – ponovni razpis.

Številka: 110-16/2022

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 26/10-2022 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

Številka: 110-8/2022

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 3.8.2022 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

VIŠJI REFERENT NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji referent III, II in I  

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Številka: 110-4/2022

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 11.2.2022 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR št. 9: OBČINSKI REDAR

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto.

Obveščamo, da sta bila na javnem natečaju za dve prosti delovni mesti občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 17.5.2021 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidata izbrana.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

 

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave