Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila, razpisi in objave

Ob prazniku občine Jesenice, 20. marca 2020, bo župan občine Jesenice podelil priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), in odličnim študentom visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10.

V športnem svetu pomembno vlogo igrajo sodniki, ki delijo pravico na igriščih. Velikokrat je njihova vloga bolj v ozadju, deležni so različnih kritik, čeprav imajo velike zasluge za uspešen razplet tekmovanj. Na letošnji podelitvi Bloudkovih priznanj, najvišjih na področju športa v Sloveniji, so med dobitniki čast izkazali tudi sodnikom in njihovi vlogi. Plaketo za življenjsko delo je na predlog Športne zveze Jesenice prejel Peter Končnik s Slovenskega Javornika. Svojo športno pot je začel v TVD Partizan Javornik-Koroška Bela, kjer je bil več let predsednik. Več let se je ukvarjal z odbojko, igral je za Odbojkarski klub Jesenice v drugi zvezni odbojkarski ligi in bil član mladinske reprezentance Slovenije in Jugoslavije. Kasneje se je podal med sodnike in ustvaril izjemno kariero. Sodil je okoli 2500 tekem na največjih odbojkarskih tekmovanjih v svetu. Še danes je pomemben in ugleden član mednarodne sodniške federacije in sodniški kontrolor. Doslej je prejel že več uglednih domačih in mednarodnih priznanj, med njimi priznanje Odbojkarske zveze Slovenije za vrhunske dosežke, priznanje Evropske unije za razvoj sedeče odbojke, priznanje Športne zveze Jesenice in druga.

Športna zveza Jesenice je objavila razpis za podelitev priznanj Športne zveze Jesenice za leto 2018.

Rok za oddajo predlogov je 15. januar 2019, razpis z vsemi podrobnostmi pa je objavljen na povezavi.

 

Ob prazniku občine Jesenice, 20. marca 2019, bo župan občine Jesenice podelil priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), in odličnim študentom visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10.

Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti ter za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

V dvorani Kina Železar so včeraj podelili priznanja športne zveze Jesenice jeseniškim športnikom in športnicam, ki so v preteklem letu zabeležili najboljše dosežke. Skupno so podelili kar 91 različnih priznanj jeseniškim športnicam, športnikom in ekipam.

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE
LEDARSKA UL. 4
4270 JESENICE

Datum : 11.12.2017

 

Zadeva RAZPIS (NOMINACIJA) ZA PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2017

 

Športna zveza Jesenice poziva vse članice Športne zveze Jesenice in ostala športna društva, ki imajo sedež in pretežno delujejo na območju občine Jesenice, da posredujejo PREDLOGE ZA PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2017:

V skladu s Pravilnikom o priznanjih Športne zveze Jesenice razpisujemo:

 1. MALO PRIZNANJE ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke na državnih tekmovanjih osnovnih ali srednjih šol v letu 2017. Do priznanj so opravičeni učenci/učenke ali dijaki /dijakinje za uvrstitve od 1. do 3. mesta na uradnih (razpis MŠŠ) šolskih državnih prvenstvih posamezno ali ekipno.
 2.  VELIKO PRIZNANJE ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke športnic/športnikov na uradnih državnih prvenstvih panožnih zvez v letu 2017. Do priznanja so upravičeni tekmovalke/tekmovalci za uvrstitve od prvega do tretjega mesta posamezno ter za prvo mesto na ekipnih državnih prvenstvih v kadetskih kategoriji (U15,U16) in mladinski kategoriji (U17).
  Število priznanj pod tč. 1 in tč. 2. je odvisno od števila predlogov, ki izpolnjujejo kriterije iz razpisa.
 3. BRONASTA PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke na državnih mladinskih prvenstvih posamezno ali ekipno, rezultate na mladinskih evropskih ali svetovnih prvenstvih ali pokalih. Do Bronaste plakete so upravičeni športniki/športnice, ki so dosegli prvo - do tretje mesto na državnih prvenstvih posamezno ali ekipno ali uvrstitev do osmega mesta na mednarodnih tekmovanjih (uradnih evropskih, ali svetovnih).
  Bronasto plaketo lahko prejmejo tudi trenerji ali športni delavci za več kot petnajstletno uspešno delo v športu. Po tem kriteriju lahko podelimo največ pet (5) bronastih plaket.       
 4. SREBRNO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke na članskih državnih prvenstvih posamezno ali ekipno za uvrstitev od prvega do tretjega mesta ter rezultate od četrtega do osmega mesta na uradnih tekmovanjih v rangu evropskega ali svetovnega prvenstva ali pokala. Srebrno plaketo lahko prejmejo tudi trenerji ali športni delavci za več kot 25-letno uspešno delovanje v športu (največ pet srebrnih plaket).
 5. ZLATO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE JESENICE za osvojene medalje na Evropskem ali Svetovnem prvenstvu v koledarskem letu: Zlato plaketo lahko prejme tudi društvo, ki deluje 60 ali več let; oziroma trener ali športni delavec za več kot 40 let uspešnega delovanja v športu.
  Za dosežke športnikov v koledarskem letu se podeli toliko zlatih plaket kot bo predlogov, za uspešno delovanje društva ali posameznika pa se podeli največ 5 zlatih plaket.
 6. PRIZNANJE ZA ŽIVLJENSKO DELO NA PODROČJU ŠPORTA se dodeli športniku, športnemu delavcu ali trenerju za izjemen prispevek k razvoju in promociji športa v občini Jesenice.
  Podeli se eno priznanje.
 7. POSEBNO PRIZNANJE  ZA NAJODMEVNEJŠA DOSEŽKA V LETU 2017 V ŽENSKI IN MOŠKI KONKURENCI (po eno priznanje v vsaki konkurenci). Priznanje se podeli po sklepu Izvršnega odbora ŠZ Jesenice).

Komisija upošteva rezultate dosežene v koledarskem letu 2017.

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV JE  5. JANUAR 2018!

Prijava mora vsebovati:

 1. Podatke o predlagatelju (društvo, naslov, odgovorna oseba)
 2. Oznako vrste priznanja in kratka obrazložitev (tudi dokazilo o rezultatih)
 3. podatke o kandidatu (letnico rojstva, naslov)
 4. za priznanja, ki se nanašajo na trenerje in športne delavce, tudi kratek opis njihovega delovanja (obrazložitev)
 5. žig društva in podpis odgovorne osebe.

PRIJAVE POŠLJETE LAHKO PO ELEKTRONSKI POŠTI (SKENIRANO) NA  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; oziroma po navadni pošti na naslov Športna zveza Jesenice, Ledarska 4 4270 Jesenice s pripisom ne odpiraj priznanja 2017. Dodatne informacije 041 676 554.

Podelitev priznanj bo na javni prireditvi, predvidoma v začetku marca 2018.

 

Športni pozdrav !

 

Sekretar:                                                                                                 Predsednik:
Branko Jeršin                                                                                        Rajko Peternel l.r.

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 62/2016) Občina Jesenice objavlja

JAVNO POVABILO ZA PODELITEV PRIZNANJ ŽUPANA OBČINE JESENICE ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA

Ob prazniku občine Jesenice, 20. marca 2018, bo župan občine Jesenice podelil priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi, in odličnim študentom, ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10.

Pogoji za dijake:

 • na javno povabilo se lahko javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so v šolskem letu 2016/2017 dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti),
 • vlogi je treba kot dokazilo priložiti fotokopijo maturitetnega spričevala.

Pogoji za študente:

 • na javno povabilo se lahko javijo študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so v študijskem letu 2016/2017 zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10,
 • vlogi je treba kot dokazilo priložiti potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno vseh letnikov študija, potrjeno od visokošolske organizacije oz. fakultete, s potrdilom o opravljeni diplomski nalogi, iz katerega je razvidna dosežena ocena diplomskega dela.

Kandidati naj pisne vloge, skupaj s svojimi kontaktnimi podatki in zgoraj navedeno dokumentacijo, posredujejo do petka, 22. 12. 2017, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom: «PODELITEV PRIZNANJ ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA«.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri Ines Dvoršak na telefonski številki 04 5869 234 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Številka:  094-4/2017

ŽUPAN

Tomaž Tom MENCINGER, l.r.

V spominskem parku na Plavžu so se v petek, 30. junija, zbrali krajani najštevilčnejše krajevne skupnosti Plavž.

Krajevna skupnost Blejska na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, objavlja

R a z p i s
za podajo predlogov za podelitev priznanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

 

Predlagatelji naj utemeljene pisne predloge za podelitev priznanja, v skladu z 12. členom Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava,  posredujejo do 15. 7. 2017, na naslov Krajevna Skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

 

Do roka prejete predloge bo komisija Sveta Krajevne skupnosti preučila in Svetu KS Blejska Dobrava predlagala podelitev priznanj Krajevne skupnosti.     

 

Anton Hribar
predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 62/2016) Občina Jesenice objavlja

JAVNO POVABILO ZA PODELITEV PRIZNANJ ŽUPANA OBČINE JESENICE ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA

Ob prazniku občine Jesenice, 20. marcu, bo župan občine Jesenice podelil priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli izjemen uspeh na maturi in odličnim študentom, ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5 – 10.

Pogoji za dijake:

 • na javno povabilo se lahko javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti),
 • vlogi je treba kot dokazilo priložiti fotokopijo maturitetnega spričevala.

Pogoji za študente:

 • na javno povabilo se lahko javijo študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5 - 10,
 • vlogi je treba kot dokazilo priložiti potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno vseh letnikov študija, potrjeno od visokošolske organizacije oz. fakultete, s potrdilom o opravljeni diplomski nalogi, iz katerem je razvidna dosežena ocena diplomskega dela.

Kandidati naj pisne vloge, skupaj s svojimi kontaktnimi podatki in zgoraj navedeno dokumentacijo posredujejo do petka, 23.12.2016 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom: «PODELITEV PRIZNANJ ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA«.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri Mojci Levstik na telefonski številki 04 5869 233 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Številka:  094-2/2016

ŽUPAN

Tomaž Tom MENCINGER, l.r.

Občina Jesenice že vrsto let pripravlja akcijo »najlepša cvetlična zasaditev« v kateri izbirajo najlepše okrašene balkone, vrtove in poslovne prostore, na katero se je letos prijavilo 99 zasaditev.


Najlepše je izbrala komisija, ki je ocenjevala izvirnost, domiselnost, barvno usklajenost in celoten vtis, pogosto pa so odločale podrobnosti. Kot je ob dogodku poudaril župan Tomaž Tom Mencinger, je potrebno pohvaliti vse, ki so veliko časa, truda in sredstev vložili v svoje cvetlične zasaditve: »Čestitam in se obenem zahvaljujem, ter priporočam za prihodnost, da boste še naprej skrbeli za lepo podobo Jesenic. K tej pa zagotovo prispeva tudi javno komunalno podjetje Jeko-in, ki skrbi za cvetlične zasaditve na javnih krajih.«


Med nagrajenci za cvetlične zasaditve letošnjega leta so v kategoriji stanovanjskih hiš: Anita Ahačič, družina Blatnik, Tatjana Košir, družina Korbar, Stanojka Cvetanovič, Zupančič Marjeta, Frančiška Noč, Olga Prezelj, družina Sušnik, družina Mikula, Rudi Karlin, družine Pikon, Grilc, Razinger, Kuroš in Jensterle, Anita Tišov, Družina Markovič, Petra Hrovat, Franc Branc, Slavko Lasnik, Senada Smajič, Stane Twrdy, Barbara Štefelin, Edina Vilman in Fanika Razingar, v kategoriji večstanovanjskih hiš Iztok Markič, Igor Bric, Milan Lango, Milena Srpčič in Fani Rihter, za cvetlične vrtove Nada Pavlovič, Irena Kolbl, Metka Dobravec, med poslovnimi prostori pa Gostišče Jozef, Gostišče Rondo, Trgovina Štof, Šiviljstvo Castello, Gostilna Jurč in kmečki turizem Betel.


Nagrade v kategoriji večstanovanjske hiše, so za tretje mesto prejeli Muminović Nezira, za drugo Družina Komic-Ambrožič, in za prvo družina Žigon. Nagrade v kategoriji cvetlični vrt so prejeli Družina Hmeljak – Jasnič za tretje, Frank Štefelin za drugo in družina Vogrinčič za prvo mesto. V kategoriji balkonov na hišah pa so bili vsi izvrstni, zato je komisija podelila kar štiri prva mesta in sicer Antonu Komicu, Družini Sušanj, Barbari Bertoncelj in Luciji Kačarevič.

Ljudska univerza Jesenice v sodelovanju z Občinsko knjižnico Jesenice in Gornjesavskih muzejem Jesenice že enajst let izvaja projekt raziskovanja kulturne dediščine v lokalni skupnosti z naslovom Kako so včasih živeli. Delo poteka v študijskem krožku, kjer udeleženci raziskujejo delo in življenje ljudi. Bogato gradivo obdelajo in potem izdajo v knjižicah, ki so brezplačno na voljo prebivalcem. Projekt vsa leta finančno podpira občina Jesenice.

Uspešno delo organizatorjev projekta so opazili tudi v širšem slovenskem prostoru. Na nacionalni otvoritvi letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja v Velenju je študijski krožek namreč prejel priznanje Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja za leto 2015. Priznanje je prevzela mentorica študijskega krožka Polona Knific, podelitve pa se je udeležilo tudi deset članov študijskega krožka.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
P  L  A  V  Ž
Tavčarjeva 3/b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti, z dne 8. 12. 2014, Svet krajevne skupnosti objavlja

R  A  Z  P  I  S

za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I. Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
 • za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 •  Društva

Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke predlaganega kandidata.

III.

Razpis traja od 25. 5. 2015 do 8. 6. 2015

Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika KS Plavž, dne 26. 6. 2015.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:

Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 8. junija 2015. Zapečatene ovojnice morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2015”

Odpiranje prispelih vlog bo 10. junija 2015, ob 16. uri na sedežu krajevne skupnosti.

Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

     Predsednica KS Plavž:
Ivanka Zupančič, l. r.

 

Leto Ime in priimek / naziv Leto roj./smrti
2023 Leopold Bizalj (roj. 1956)
2023 mag. Lidija Dornig (roj. 1958)
2023 Milica Berlot (roj. 1952)
2022 Lutkovna skupina Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela  
2021 Kulturno športno društvo Možnar Koroška Bela  
2021 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice  
2021 Bogdan Bricelj (roj. 1958)
2020 Sonja Ravnik (roj. 1946)
2020 Aleksander Novak (roj. 1968)
2020 Farno kulturno društvo Koroška Bela  
2019 Andrej Černe (roj. 1953)
2019 Anton Justin (roj. 1957)
2019 mag. Martina Valant (roj. 1969)
2018 Mešani pevski zbor KD Vox Carniola  
2018 Sonja Koranter (roj. 1948)
2018 Marija Palovšnik     (roj. 1964)
2017 Bojan Dornik (roj. 1952)
2017 Jože Remar (roj. 1956)
2017 Ivan Prešern (roj. 1945)
2016 prof. Jože Oblak (1935-2021)
2016 Klemen Košir (roj. 1962)
2016 Miloš Možina (roj.1953)
2015 Majda Gomilšek (roj. 1940)
2015 Fotografsko društvo Jesenice  
2015 Društvo Gorska reševalna služba Jesenice  
2014 Leon Mesarič (roj. 1933)
2014 Marija Heberle Perat (roj. 1944)
2014 Društvo upokojencev Jesenice  
2013 Miroslava Bolte (roj. 1951)
2013 Marko Hudnik (roj. 1931)
2013 Franc Jelenc (roj. 1931)
2012 Janislav (Jani) Gregorič (roj. 1952)
2012 Zora Košir Zupan (roj. 1959)
2012 Dušan Prešern (roj. 1935)
2011 Zoran Kramar (roj. 1957)
2011 Branka Smole (roj. 1962)
2011 mag. Marjan Čufer (roj. 1954)
2010 Ivanka Zupančič (roj. 1949)
2010 Ivan Berlot (roj. 1949)
2010 Valentin Markež (1946-2017)
2009 Peter Muhar (roj. 1947)
2009 Franci Bizjak (roj. 1942)
2009 Majda Rebernik (1949-2014)
2008 Branka Doberšek (roj. 1949)
2008 Rado Mužan (1951-2012)
2008 Klemen Klemenc (roj. 1952)
2007 Miha Mazzini (roj. 1961)
2007 Tone Konobelj (roj. 1949)
2007 mag. Željko Jakelič (roj. 1955)
2006 Melita Jelen (roj. 1941)
2006 Janez Pipan

(1946-2013)

2006 Danijel Klemenc (roj. 1938)
2005 Slavko Humerca (roj. 1936)
2005 TVD Partizan Jesenice  
2004 Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, predsednik Peter Muhar  
2004 prof. dr. Vasilij Prešern (roj. 1947)
2003 Andrej Razinger (roj. 1967)
2003 Božidar Pogačar (roj. 1945)
2003 Kulturno društvo Vintgar Blejska Dobrava  
2002 Karmen Pirih (roj. 1957)
2002 Jože Milčinovič (roj. 1950)
2002 Gornjesavski muzej Jesenice  
2001 Janez Pšenica (1930-2020)
2001 Rozalija Razingar (roj. 1939)
2001 Likovni klub DOLIK  
2000 Drago Cerar (1910-2004)
2000 Metka Gostič (1946-2015)
2000 Radio Triglav d.o.o.  
1999 Marica Potočnik (roj. 1930)
1999 Miloš Ristič (1941-2010)
1999 Splošna bolnišnica Jesenice  
1998 Ciril Praček (1913-2000)
1998 Janez Šebat  
1998 Hokejsko društvo Jesenice  
1997 Franc Srpčič (roj. 1941)
1997 Prim. Jernej Markež (1942-2017)
1996 Mira Mesarič (roj. 1942)
1996 Jaka Čop (1911-2002)
1996 Gledališče Toneta Čufarja  

 

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je pretekli teden na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice in v skladu s Pravilnikom o priznanjih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), podelil zlati znak AVP RS za leto 2013. Prejemnik je postal Vinko Lavtižar, dolgoletni član  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice in član jeseniškega občinskega sveta.

Priznanja AVP RS se podeljujejo najbolj zaslužnim posameznikom za njihovo večletno neprekinjeno delo na preventivnem področju in za njihov prispevek k večji varnosti v prometu. Vinko Lavtižar je s svojim bogatim strokovnim znanjem, izkušnjami ter neizmerno voljo ogromno pripomogel k oblikovanju in uresničevanju Lokalnega programa o varnosti v cestnem prometu v občini Jesenice, ki temelji na ciljih Nacionalnega programa in specifičnostih okolja. Po službeni dolžnosti je član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice vse od leta 1984 dalje, s svojim delom pa je skozi leta bistveno pripomogel k varnosti v prometu na območju občine Jesenice.

Podeljeno priznanje je potrditev, hkrati pa prijetna obveza, da nagrajeni s svojim vestnim delom nadaljuje. Da se da veliko narediti na vzgoji in preventivi, kažejo rezultati, na vseh nas pa je, da poskrbimo za svojo varnost in varnost vseh udeležencev v prometu. Le tako bomo lahko postali odgovorna družba, ki ji ni vseeno za človeška življenja.

Na februarski seji Občinskega sveta so svetniki in svetnice dokončno potrdili prejemnike priznanj občine Jesenice za leto 2013. Za častnega občana so tako tudi uradno potrdili mag. Viktorja Krevsla, upokojenega predavatelja športne vzgoje in prejemnika Bloudkove nagrade, za prejemnike Plakete občine Jesenice pa Marka Hudnika, pisatelja in dolgoletnega bibliotekarja Občinske knjižnice Jesenice, Franca Jelenca, aktivnega člana pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice, ter Miroslavo Bolte, gledališko igralko in prejemnico naziva ''Naj komedijantka leta 2012''.

Mag. Viktor Krevsel je upokojeni profesor športne vzgoje, trener in športnik. Šport, ki mu je posvetil vse svoje življenje, je odbojka. V svoji bogati karieri je treniral in vodil kar tri državne selekcije – jugoslovansko, špansko in slovensko, bil pa je tudi predavatelj športne vzgoje na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter zunanji predavatelj na takratni Visoki šoli za telesno kulturo. V obrazložitvi predloga za podelitev naziva ''častni občan'' je zapisano, da je njegov prispevek k slovenskemu in jeseniškemu športu neizmerljiv, njegovo razumevanje športa ter pogled nanj pa svojevrstna. Je ponosen Jeseničan, katerega življenjsko delo je bilo nagrajeno tudi z Bloudkovo nagrado.

Marko Hudnik, slovenski pisatelj in dolgoletni bibliotekar Občinske knjižnice Jesenice, je bil poleg svojega dela v Občinski knjižnici Jesenice, kjer je strokovno skrbel za razvoj knjižnice, tudi član in predsednik umetniškega sveta v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice, dramaturg igralske skupine Izvir, dejaven pa je bil tudi v jeseniškem literarnem klubu. Sourejal je knjižno zbirko Mala Čufarjeva knjižica in pripravljal redne literarne oddaje na jeseniškem Radiu Triglav. Je prejemnik Prešernove nagrade gorenjskih občin (1984), leta 2006 pa je bil nominiran tudi za 16. kresnika, nagrado za najboljši slovenski roman. Kot izvrsten pisatelj je s svojo ustvarjalnostjo veliko prispeval k ugledu občine, njegova obširna literarna zbirka pa se še naprej bogati.

Franc Jelenc je eden najstarejših še aktivnih članov pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice. Zboru se je priključil leta 1968, v tem času pa poleg petja opravljal še naloge umetniškega vodje, dirigenta in predsednika zbora. V zadnjem času je neumoren kronist in organizator druženja pevcev. Je prejemnik srebrne in zlate Gallusove značke, male in velike plakete ZDUS, Čufarjeve plakete, in drugih priznanj, ki kažejo na njegovo vidno delo na področju kulture.

Miroslava Bolte je gledališka igralka, ki je odrskim deskam predana že 50 let. Najbolj priljubljena je postala v tandemu Miri in dedek ob Radu Mužanu na nedeljskih gledaliških matinejah, kar dve desetletji pa se je na Radiu Triglav vrtel tudi ''Mirin vrtiljak'', ki se ga poslušalci dobro spomnijo še danes. V času svojega gledališkega dela je odigrala že blizu 50 vlog, svoj glas pa rada posodi tudi lutkam. Na kožo so ji še zlasti pisane komedije, zato ni naključje, da je tudi prejemnica naziva ''Naj komedijantka leta 2012''.

Priznanja bodo vsem štirim nagrajencem podeljena na proslavi ob počastitvi praznika občine Jesenice, ki bo 20. marca 2013, ob 19.30, v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave