Skok na osrednjo vsebino

Projekti

  Naziv operacije: Celostna obnova urbanega središča Stara Sava Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 4.750,000,00 EUR, sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov, največ do 2.907.665,00EUR Datum začetka in konca operacije: 11.8.2010 – 31.12.2012 Kontaktne osebe: mag. Vera Djurić Drozdek Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kratek opis operacije Investitor v projekt Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (krajše CEUSS) je Občina Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger. Občina Jesenice kot samostojna občina od leta 1995 izvaja z zakonom predpisane naloge, posebno pozornost pa namenja enakomernemu in skladnemu razvoju celotne občine in izvajanju Strategije ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic ter Strategije razvoja občine Jesenice. Osnovni namen investicije  je povečanje atraktivnosti degradiranega in delno opuščenega urbanega območja Stara Sava s prenovo zgradb, ulic in tgov. Zaradi ponovne vzpostavitve starega mestnega jedra Stara Sava bodo organizacije na tem območju…
  Naziv operacije: OBNOVA OBJEKTA »KOLPERNA« V MUZEJSKEM KOMPLEKSU STARA SAVA NA JESENICAH ZAKLJUČENO Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov Prednostna usmeritev: 3.2. Mreženje kulturnih potencialov Ministrstvo za kulturo
dec  2008 01
Gorenjska je regija z največ zgodovinskimi mesti v Sloveniji. Mestna središča predstavljajo pomembno kulturno dediščino in razvojno priložnost, so pa tudi prostor, kjer se prepleta veliko različnih dejavnosti, odnosov, konfliktov. V mestnih jedrih se srečujejo interesi prebivalcev, obiskovalcev, trgovcev,  muzealcev, organizatorjev prireditev, mladih, voznikov, pešcev,... Žal v  Sloveniji za reševanje tovrstnih problemov, pospeševanje razvojna mest in njihovo prenovo nimamo celovite medresorsko usklajene politike. Prav zato se je 5 največjih gorenjskih občin Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Tržič in Jesenice skupaj z Združenjem zgodovinskim mest Slovenije in nosilcem Razvojno agencija Gorenjske BSC Kranj odločilo bolj načrtno pristopiti k usmerjanju razvojna mestnih jeder.