Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Občina Jesenice je skupaj s Krajevno skupnostjo Blejska Dobrava za krajane Kočne organizirala individualne predstavitve projekta ureditve pločnika skozi naselje. Za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem začetek ureditve pločnika je nujna pridobitev soglasij vseh lastnikov zemljišč ob predvideni trasi.

  • Čufarjevi dnevi znova napolnili gledališče
  • Modna revija v domu upokojencev
  • Že šest desetletij sopotnik odraslih
  • Začela se je obnova Prešernove ceste
  • Najlepše balkone in vrtove imajo na Kočni
  • Srečno, brez alkohola!
  • Kakiji tudi za štruklje
  • Ukrep prekuhavanja pitne vode

Občina Jesenice in Krajevna skupnost Blejska Dobrava želita urediti pločnik skozi naselje Kočna, vzdolž regionalne ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje ( odsek od km 3.3+49 cca do km 4.0+12.5 cca ). Naselje Kočna se širi, peš prometa vzdolž državne ceste je vse več. Poleg ureditve pločnika je predvidena tudi obnova državne ceste, preureditev obstoječih avtobusnih postajališč v skladu s predpisi, ureditev odvodnjavanja (meteorna kanalizacija) in izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Kočna (gravitacijski in tlačni vod).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016. Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise objavljene v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico pa so zapisani samo predvideni javni razpisi brez natančneje opredeljene časovnice. Določeni javni razpisi so vezani na še neobjavljene uredbe, tako da bo natančnejša opredelitev sledila po objavi manjkajočih uredb (np. Uredba za sheme kakovosti in skupine proizvajalcev, Uredba za ukrep Sodelovanje).

Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Vir: http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/500-4-1-2016-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-ukrepe-prp-2014-2020-v-letu-2016