Skok na osrednjo vsebino

Projekti

jun  2024 17

Ureditev eko otokov v občini Jesenice 2024

Občina Jesenice po uspešno izvedenem pilotnem projektu ureditve potopnih ekoloških otokov v letošnjem letu nadaljuje z ureditvijo še nekaterih obstoječih otokov.

V mesecu oktobru se bodo pričela dela na štirih lokacijah ekoloških otokov in sicer na Sapljah, Cesti Viktorja Svetina 15, C.m.Tita 75, Cesti Cirila Tavčarja 4. Gre za preureditev obstoječih ekoloških otokov, katerih obstoječi tip izvedbe je betonska podlaga ali makadam, na kateri so postavljeni potrebni zabojniki (papir, steklo, embalaža).

Na novo urejeni ekološki otoki bodo izvedeni na osnovi projektne dokumentacije PZI – enostaven objekt – Ureditev 6 ekoloških otokov v občini Jesenice, izdelal ARHI.PIKA, LENKA FARTEK s.p., št. 125/2023, avgust 2023 ter v okviru projekta Trg prijateljstva. Gre za t.i. potopne ekološke otoke, katerih posode se bodo nahajale v zemlji oz. urejenih ugreznjenih mestih. V okviru projektne dokumentacije se naroča, kot že omenjeno, ureditev dodatnih 4 lokacij, vse z namenom postopnega uveljavljanja spremenjenega načina ločenega zbiranja odpadkov v skladu s Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 14/2014 in spr.). Dejansko število izvedenih lokacij bo odvisno od višine prejete ponudbe najugodnejšega izvajalca del, katerega izbor je v teku. Na ekoloških otokih bodo nameščene posode za steklo, papir in embalažo, skladno s popisom. Pri vsaki od lokacij so predvideni najnujnejši posegi za ureditev le-te. Območje eko otokov bo utrjeno, nosilno plast predstavlja metličen beton.

 

Prebrano 265 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 17 junij 2024 16:47