Skok na osrednjo vsebino

Projekti

maj 2022 27

Ureditev eko otokov v občini Jesenice 2022

Občina Jesenice po uspešno izvedenem pilotnem projektu ureditve potopnih ekoloških otokov v letošnjem letu nadaljuje z ureditvijo še nekaterih obstoječih otokov.

Predvidoma v mesecu juliju se bodo pričela dela na novih petih lokacijah ekoloških otokov in sicer na Cesti 1. maja 100, Cesta maršala Tita 100-104, Cesta Alojza Travna 23 na Slovenskem Javorniku, Ulica heroja Verdnika (bližina podvoza) in Stražišarjevi 31a. Gre za preureditev obstoječih ekoloških otokov, katerih obstoječi tip izvedbe je betonska podlaga ali makadam, na kateri so postavljeni potrebni zabojniki (papir, steklo, embalaža) in sicer tudi po več kosov za vsak namen, odvisno od gostote poseljenosti območja.

Na novo urejeni ekološki otoki bodo izvedeni na osnovi projektne dokumentacije PZI – enostaven objekt – Ureditev 7 ekoloških otokov v občini Jesenice, izdelal ARHI.PIKA, LENKA FARTEK s.p., št. projekta 100/2022, april 2022. Gre za t.i. potopne ekološke otoke, katerih posode se bodo nahajale v zemlji oz. urejenih ugreznjenih mestih. V okviru projektne dokumentacije se naroča, kot že omenjeno, ureditev dodatnih 5 lokacij, vse z namenom postopnega uveljavljanja spremenjenega načina ločenega zbiranja odpadkov v skladu s Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 14/2014 in 3/2020). Dejansko število izvedenih lokacij bo odvisno od višine prejete ponudbe najugodnejšega izvajalca del, katerega izbor je v teku. Na ekoloških otokih bodo nameščene posode za steklo, papir in embalažo, skladno s popisom. Pri vsaki od lokacij so predvideni najnujnejši posegi za ureditev le-te. Območje eko otokov bo utrjeno, nosilno plast predstavlja metličen beton.

Prebrano 1503 krat Nazadnje urejano na petek, 13 oktober 2023 12:50