Projekti

jul  2020 27

Ureditev komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev – 3. faza

Občina Jesenice je v letu 2018 pričela z izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija s črpališčem in tlačnim vodom, vodovod, plinovod, cestna razsvetljava) in obnovo vozišča vključno z odvodnjavanjem na Cesti bratov Stražišarjev. Investicija je bila razdeljena na tri faze. Prva faza investicije je bila zaključena leta 2018, druga faza pa leta 2020. Tretja faza obsega ureditev celotne komunalne infrastrukture na odseku od podvoza pod železniško progo Jesenice – Ljubljana, do hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a.

V okviru 3. faze investicije bo izvedena obnova fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, cestne razsvetljave in vozišča z odvodnjavanjem. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture bo istočasno, za potrebe širitve VN in NN omrežja, zgradil elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo. Obnovi se tudi ekološki otok pri železniškem podvozu. Ureditev komunalne infrastrukture bo omogočala v nadaljevanju tudi obnovo celotne infrastrukture na območju Industrijske ulice, Ulice Viktorja Kejžarja in Ulice bratov Rupar v sklopu projekta KS Sava.

Poleg navedenega komunalno infrastrukturo preurejajo tudi lastniki ostalih komunalnih vodov (Elektro Gorenjska, ENOS).

V drugi polovici leta 2020 je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca. Dela se bodo predvidoma pričela 1. marca, zaključila  pa avgusta 2021.

Splošno o projektu

Status, faza

V izvajanju

Vrednost investicije v EUR brez DDV

377.000,00 €

Viri sofinanciranja

Sredstva občine

Začetek

marec 2021

Zaključek

avgust 2021

V nadaljevanju objavljamo dodatne informacije o projektu ter predmetno dokumentacijo za projekt.

Fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija se obnovi v dolžini cca. 300 m in sicer na odseku od hišne številke C. b. Stražišarjev 30 do jaška FRJ 16 pri transformatorski postaji. Pod Čopovim grabnom in v nadaljevanju do železniškega podvoza je kanalizacija že obnovljena. Z investicijo bodo iz obstoječega mešanega kanala izločene meteorne vode, tako da bo kanal služil zgolj odvajanju odpadne vode iz objektov. V prispevno območje sodi 22 objektov na C. b. Stražišarjev in trije objekti iz C. T. Tomšiča.

Vodovod

Vodovod se obnovi v skupni dolžini cca. 477 m in sicer na trasi od železniškega podvoza do hišne številke C. b. Stražišarjev 30a. Prispevno območje obsega 41 objektov. Na obravnavanem območju je predvidena tudi izgradnja hidrantnega omrežja s tremi nadtalnimi in dvema podtalnima hidrantoma.

Hišni priključki se obnovijo do oz. nekoliko izven meje cestnega telesa, tako da je možna prevezava na obstoječi hišni priključek.

Tekom izvedbe del bo zagotovljena nemotena oskrba z vodo.

Plinovod

Na obravnavani trasi plinovod že obstaja. Na tangiranem odseku od hišne številke 8 do hišne številke 30a (cca 322 m), je 15 hišnih priključkov. Zaradi obnove ostale komunalne infrastrukture bo plinovod na celotni trasi potrebno prestaviti.

Tekom izvedbe del bo zagotovljena nemotena oskrba s plinom.

Cestna razsvetljava

Na obravnavanem območju se nahaja osem obstoječih svetilk cestne razsvetljave. Svetike so predvidene z ravnim steklom LED izvedbe z avtonomno regulacijo moči. Namestijo se na nove segmentne kandelabre višine 6 m, ki so postavljeni v betonske temelje z revizijskim jaškom in so locirani na ustrezna mesta ob cesti. Cestna razsvetljava bo izvedena v celonočnem režimu obratovanja, kar pomeni, da bodo vse svetilke gorele celo noč.

Za dodatne informacije lahko krajani pokličejo na tel. št. 04 5869 222 ali pišejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dokumenti

  • Načrt fekalne kanalizacije
  • Načrt vodovoda
  • Načrt plinovoda
  • Načrt cestne razsvetljave

 

Prebrano 1717 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 22 februar 2021 10:15