Skok na osrednjo vsebino

Projekti

apr  2019 24

Ureditev pločnika skozi naselje Kočna

Pregledna situacija Pregledna situacija vir: idejna zasnova, P-624, november 2018

Občina Jesenice in Krajevna skupnost Blejska Dobrava želita urediti pločnik skozi naselje Kočna, vzdolž regionalne ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje ( odsek od km 3.3+49 cca do km 4.0+12.5 cca ). Naselje Kočna se širi, peš prometa vzdolž državne ceste je vse več. Poleg ureditve pločnika je predvidena tudi obnova državne ceste, preureditev obstoječih avtobusnih postajališč v skladu s predpisi, ureditev odvodnjavanja (meteorna kanalizacija) in izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Kočna (gravitacijski in tlačni vod).

V novembru 2018 je bila izdelana idejna zasnova z namenoma:

 • pridobitev soglasij lastnikov prizadetih parcel, saj bo z izgradnjo pločnika, v precejšnji meri potreben tudi poseg na sosednja zemljišča ob regionalni cesti.
 • pridobitvi projektnih pogojev Direkcije RS za infrastrukturo

Za nadaljni potek projekta je ključnega pomena pridobitev soglasij lastnikov zemljišč na katere se bo posegalo. Občina Jesenice je k temu pristopila v sodelovanju s krajevno skupnostjo in sicer se pridobivajo služnostne pogodbe s katerimi se Občina Jesenice tudi zavezuje, da po izgradnji pločnika potrebno zemljišče tudi odkupi. Obstoječe stanje ne zagotavlja prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu, poleg neustrezne širine ceste, odvodnjavanja in neurejenih priključkov lahko le-to zagotovimo s celostnim pristopom ureditve ceste in pločnika.

Osnove projektne rešitve:

 • situativni potek ceste se večinoma ohrani
 • uredita se vozna pasova širine 2,75m, robna pasova širine 0,25m in pločnik širine 1,60m
 • od začetka naselja Kočna (iz smeri Jesenic) do avtobusnega postajališča za smer Gorje, poteka pločnik po desni strani vozišča
 • od avtobusnega postajališča za smer Jesenice, pa do konca naselja Kočna v smeri Gorij, pa poteka pločnik po levi strani vozišča
 • avtobusno postajališče za smer Gorje se umesti med km 3.6+45 cca in 3.6+90 cca-desno, avtobusno postajališče za smer Jesenice pa se umesti med km 3.7+10 cca in 3.7+55 cca-levo
 • med obema postajališčema, v km 3.6+96 cca, se uredi prehod za pešce preko regionalne ceste, ki se ga dodatno osvetli in označi.
 • odvodnjavanje se uredi z meteorno kanalizacijo
 • vsi obstoječi priključki in uvozi se preuredijo. Skupinski priključki se uredijo v niveleti vozišča in z zavijalnimi radiji, individualni priključki se uredijo preko pogreznjenega robnika
 • s širitvijo gabaritov poseglo tudi v obstoječe žive meje in ograje, se jih v območju priključkov preuredi tako, da se zagotovi preglednost.
 • na priključkih, ki so višinsko nad niveleto državne ceste, se uredi odvodnjavanje tako, da voda iz priključka ne doteka na državno cesto
 • zgradi se kanalizacijski sistem (tlačen in gravitacijski) za odvod fekalnih vod, ki se jih vodi na CČN
 • uredi javna razsvetljava in osvetlitev prehoda za pešce

Po pridobitvi vseh potrebnih služnostnih pogodb oziroma zagotovitvi pravice razpolaganja s potrebnimi zemljišči za gradnjo pločnika in kanalizacije se bo pristopilo k izdelavi izvedbene dokumentacije.

Za dodatne informacije v zvezi s projektom se lahko krajani obrnejo na Komunalno direkcijo Občine Jesenice. Kontaktna oseba je Marko Markelj, tel. št. 04 5869 215 ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Za osebni vpogled v dokumentacijo se preko navedene tel. številke ali elektronskega naslova lahko krajani predhodno dogovorijo za dan in uro vpogleda.

Prebrano 3964 krat Nazadnje urejano na sreda, 12 maj 2021 08:23