Skok na osrednjo vsebino

Projekti

dec  2014 01

City impulses

City impulses

Številka operacije

OP13.5.2.02.0016.05

Vrednost aktivnosti Občina Jesenice

214.351,00 €

Sofinancer

Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj (85% upravičenih stroškov), Republika Slovenija (10% upravičenih stroškov)

Program

Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013

Prednostna naloga

2 Trajnostni in skladen razvoj; Razvoj naselij in regionalni razvoj

Vodilni partner

Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH

Projektni partnerji

Weizer Energie- Innovations- Zentrum, Stadtgemeinde Ferlach, Stadt Graz, Občina Jesenice, Mestna občina Velenje

Trajanje

2012 - 2014


Splošno o projektu

Osrednji cilj projekta City Impulses je zagotavljanje učinkovitih spodbud trajnostnemu razvoju mest na programskem območju ter krepitev mreže čezmejnega sodelovanja teh mest.

Namen projekta City Impulses ni zgolj vzpostavitev čezmejnega sodelovanja sodelujočih mest, ampak tudi pospeševanje in oživljanje drobnega gospodarstva v mestnih središčih.

Opis aktivnosti Občine Jesenice v projektu CITY IMPULSES

Leto 2012

 • za vse partnerje je bilo organizirano študijsko potovanje s primeri dobrih praks,
 • oblikovanje logotipa za projekt.

Leto 2013

 • Ureditev okolice, rušenje lesenih in zidanih objektov na Cesti železarjev,
 • Ureditev brežine Senožeti na Cesti železarjev,
 • Izvedeni sta bili delavnici in analiza stanja mesta Jesenic na področju mestnega marketinga in managamanta,
 • Izvedli sta se dve konferenco na temo mestnega marketinga in managementa na avstrijski in slovenki strani,
 • Izdelava strokovnih podlag in postavitev mestne usmerjevalne signalizacije 1 faza (Eurobasket).

Leto 2014

 • obnovljena so bila avtobusna postajališča,
 • priprava Strateških smernic združenja za management mestnih središč,
 • priprava Strategije za razvoj mestnega managementa na Jesenicah,
 • izdelava strokovnih podlag in postavitev mestne usmerjevalne signalizacije 2 faza (lokalne ceste),
 • izdelava strokovnih podlag in postavitev mestne usmerjevalne signalizacije 3 faza (regionalne ceste),
 • izdelava strokovnih podlag za označitev uličnega sistema v občini Jesenice.
 • promocija občine Jesenice,
 • promocijska akcija in promocijski dogodki ˝Razvajaj se v mestu˝,
 • promocijska akcija in promocijski dogodki ˝Zabavaj se v mestu˝.

City_impulses_logo1_spodaj

Prebrano 6665 krat Nazadnje urejano na četrtek, 02 julij 2015 10:00