Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

maj 2024 31

Županov kotiček maj 2024/2

mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice

Izstop Gibanja Svoboda (GS) iz koalicije v občinskem svetu Občine Jesenice me kot župana ni presenetil; niti nisem bil začuden, ko je razrešitev zahtevala podžupanja Sabina Mulalić (GS). Koalicijska partnerica GS je že oktobra 2023 vložila amandma na predlog proračuna Občine Jesenice, kljub temu da je bila pred obravnavo proračuna usklajena z usmeritvami občine.

Po omenjenem amandmaju se je nastrojenost GS proti delu Občine Jesenice iz meseca v mesec stopnjevala. Občina je dobivala vse manj podpore pri projektih, kar je stranka GS javno objavljala na družbenih omrežjih Na njene objave in izkazovanje nestrinjanja na družbenih omrežjih sem reagiral tako, da sem člane GS pozval k osebnemu komuniciranju in jih večkrat spodbudil, naj prenehajo s takšnimi dejanji, saj so vendarle koalicijski partnerji in bi zato morali delovati usklajeno. Nasprotovanja so vrh dosegla na marčevski in majski seji občinskega sveta, ko so svetniki GS na obeh sejah zavrnili zaključni račun Občine Jesenice 2023, ki se ga za nazaj ne da niti spreminjati niti nanj vplivati. Iz tega je bilo razvidno, da koalicijska partnerica GS že več mesecev ne podpira mojih prizadevanj.

Zato me prekinitev koalicijske pogodbe ni presenetila. Začuden pa sem bil, da občinski svetnik in predsednik lokalnega odbora stranke GS Branislav Zajović ni prekinil pogodbe zaradi razrešitve podžupanje Sabine Mulalić, temveč je izstop iz koalicije naznanil pri obravnavi 14. točke dnevnega reda na občinski seji (Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2023), ki je bila 22. maja 2024. Branislav Zajović je zahteval, da se pri tej točki vključi še energetski svetovalec Metod Ivančič. Ker zahtevi Zajovića nisem ugodil, saj je bil Ivančič poročevalec pri naslednji točki dnevnega reda, je Zajović izjavil, da prekinja koalicijsko pogodbo.

Občinski svetniki na omenjeni seji niso podprli niti obravnave predloga uvrstitve investicije prenove hladilnega sistema v Športni dvorani Podmežakla v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice. Obžalujem, da niso prepoznali pomembnosti problematike in so njegov predlog o uvrstitvi točke na dnevni red zavrnili. Omenjena investicija je zelo pomembna. Zaradi dotrajanosti napeljave hladilnega sistema, ki je stara že 67 let, se je sistem novembra 2022 pokvaril in spustil strupen plin amonijak. Ker je Občina Jesenice spoznala, da hladilni sistem ni več zanesljiv in je nevaren, je lani naročila projektno dokumentacijo za njegovo celovito prenovo.

Zavedam se, da je ocenjena vrednost investicije visoka (3,4 milijona evrov), vendar pa menim, da sta zdravje in varnost uporabnikov dvorane na prvem mestu. Zato smo želeli izkoristiti priložnost, ko je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavilo razpis za sofinanciranje. Na ta način bi lahko črpali del sredstev iz državnega proračuna (okrog milijon evrov). Potrditev te investicije v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice na občinski seji še ne bi pomenila nobene finančne obveznosti za občinski proračun, kar je bilo občinskim svetnikom na seji tudi obrazloženo. Uvrstitev in potrditev projekta bi bila na tej točki potrebna zato, ker je to pogoj ministrstva, ki ga zahteva v razpisni dokumentaciji za oddajo vloge za pridobitev sredstev.

Če se bo hladilni sistem ponovno nenadno pokvaril in spustil amonijak ali celo eksplodiral, bo morala občina izključno z lastnimi sredstvi prenoviti sistem in odpraviti vse nastale posledice.

Na očitke Sabine Mulalić, da občinska uprava z njo ni komunicirala na ustrezen način in da ni imela dovolj odprtih možnosti za sodelovanje pri občinskih aktivnostih, pa pojasnjujem, da je občina podžupanji zagotovila vse pogoje za izpolnjevanje njenih občinskih zadolžitev. V stavbi Občine Jesenice je imela urejeno pisarno, ki pa je ni nikoli uporabljala. Prisotna ni bila niti na tedenskih kolegijih župana vse do januarja 2024. Ko je županu očitala, da nima vpogleda v delovanje občinske uprave in informacij o njem, jo je župan ponovno pozval, naj se udeležuje tedenskih kolegijev, kjer vodje oddelkov občinske uprave poročajo o aktivnostih in podajajo informacije o svojem delu. Mulalićeva se je naposled le začela udeleževati kolegijev. Naloga, ki jo je Mulaličeva še opravila, pa je bila udeležba na nekaj dogodkih, kjer je zastopala Občino Jesenice.

Prebrano 166 krat Nazadnje urejano na četrtek, 30 maj 2024 15:24

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...