Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

maj 2024 10

Županov kotiček maj 2024/1

mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice

Trg povezovanja ali trg razdvajanja

Sodobni trendi urbanističnega načrtovanja narekujejo ureditev mest z urejenimi in varnimi središči za druženje in kakovostno preživljanje prostega časa vseh občanov in obiskovalcev. Občina Jesenice sodi med mesta, ki na žalost nimajo urejenega mestnega jedra, kot jih poznajo v drugih mestih. Glavni razlog za to je, da Jesenice ležijo v ozki dolini, kjer je primanjkovalo prostora za umestitev vsaj enega osrednjega širšega javnega prostora.

Ta se je še dodatno zmanjšal v 60. letih prejšnjega stoletja, ko se je začela gradnja stanovanjskih blokov in kasneje stolpnic zaradi vedno večjega priseljevanja delavcev za potrebe Železarne Jesenice. Edini sodobno zasnovan urbani prostor, ki ga premoremo na Jesenicah, je Trg Toneta Čufarja, ki je bil urejen že skoraj pred dvema desetletjema. Če želimo vsaj približno slediti sodobnim smernicam urejanja javnih urbanih površin, bomo morali tudi na tem področju še veliko postoriti, zato sem v mesecu maju 2023 predstavil vizijo ureditve mesta, ki predvideva urbanistično ureditev javnega prostora od Splošne bolnišnice Jesenice do Trga Toneta Čufarja, ki spada pod KS Sava, in tudi povezavo med temi območji.

Krajevna skupnost Plavž nima niti enega javnega prostora, ki bi bil namenjen izključno prebivalcem.

Ko govorimo o Trgu prijateljstva na Plavžu, gre za investicijo, ki bo spremenila videz javne površine v krajevni skupnosti Plavž, ki je naša največja krajevna skupnost in nima niti enega javnega prostora, ki bi bil namenjen izključno prebivalcem. Popolnoma razumem, da je v tako naseljeni soseski treba poleg možnosti stanovanja urediti tudi možnosti parkiranja, kljub temu pa je treba zagotoviti tudi prostor, kjer bodo prebivalci lahko tudi brez bojazni, da se morajo umikati avtomobilom, lahko imeli javni prostor, ki bo namenjen le njim, ob tem, da bodo še vedno zagotovljena dodatna parkirna mesta za dostop do dejavnosti, ki jih izvajajo Optika Berce, Lekarna Plavž, Mercator itd.

Ker se zavedam problematike parkiranja na območju KS Plavž, smo na Občini Jesenice sočasno pristopili k iskanju možnosti za dodatna parkirna mesta. V izdelavi je Študija enosmernega prometa, ki bo z drugačno parkirno ureditvijo omogočila tudi dodatna parkirna mesta. Poleg tega pa so v proračunu za leto 2024 predvidena sredstva za ureditev dodatnih parkirnih mest pri Tavčarjevi 3b, pred in za stanovanjskim objektom na Titovi 75. Projekt ureditve javnega prostora na Plavžu sem lani svetnikom predstavil v fazi idejne zasnove, ki jo je pripravila občinska uprava in na podlagi katere je bila kasneje izdelana projektna dokumentacija. O sami projektni
dokumentaciji svetniki niso glasovali.

Projekt oziroma investicija Trg prijateljstva pa je bila uvrščena v predlog proračuna za leto 2024, o katerem pa so svetniki glasovali v prvi obravnavi proračuna za leto 2024, in sicer v oktobru in v drugi obravnavi v decembru 2023. S potrditvijo proračuna je bila vzpostavljena podlaga, da je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca, s katerim je bila podpisana gradbena pogodba aprila 2024, zato se iskreno čudim sprenevedanju nekaterih svetnikov, ki so bili ob sprejemanju proračunu seznanjeni z vsemi investicijami v infrastrukturo, torej med drugim tudi s projektom ureditve javne površine na Plavžu – Trgom prijateljstva. Ne glede na to, kako se ta javni prostor imenuje, je osnovni cilj ureditev javne površine, ki bo odraz sodobno urejenega prostora, ki bo v prvi vrsti namenjen našim občanom in le s simbolično gesto našim prijateljem iz Nagolda, s katerimi intenzivno vzdržujemo prijateljske vezi že 30 let. Naši prijatelji iz Nagolda si zaslužijo, da jim izkažemo spoštovanje ob 30. obletnici pobratenja, saj smo pri njih praznovali 20- in 25-letnico prijateljstva.

Trg prijateljstva bo ostal Jeseničanom ter še številnim generacijam, ki bodo prišle za nami. Zato se na koncu sprašujem, ali bomo zmogli toliko razumevanja in vključevanja različnih interesov vseh generacij, ki živijo v krajevni skupnosti Plavž, v najbolj poseljenem delu občine Jesenice, in jim omogočili sodoben in urejen javni prostor, ki ne bo samo prostor za parkiranje.

Prebrano 245 krat Nazadnje urejano na četrtek, 30 maj 2024 15:17

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...