Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

apr  2022 07

Odločno in vztrajno do parkirišč

Na Občini Jesenice se dobro zavedamo problematike, povezane s parkiranjem, in vztrajno iščemo možne rešitve, ki pa jih zaradi zahtevnosti in tudi dolgotrajnosti postopkov žal ni mogoče doseči tako hitro, kot si skupaj želimo. Na eni strani se srečujemo z vprašanjem zagotavljanja primernega prostora za celovito rešitev, na drugi strani je treba zagotoviti tudi finančna sredstva za investicije.

Potrebe po financiranju različnih dejavnosti in investicij iz občinskega proračuna so znatne in ni skrivnost, da potrebe presegajo zmožnosti občinskega proračuna. Podobno ugotavljajo tudi v številnih lokalnih skupnostih v Sloveniji. Ne glede na različne omejitve možnosti za gradnjo parkirnih površin (zlasti na območju mesta) ostajajo. Glede na veliko število avtomobilov in prostorske omejitve v mestu, ki je stisnjeno med pobočji Karavank in Mežakle, iščemo celovite rešitve.

Prostorski akti občine omogočajo gradnjo več garažnih hiš, s katerimi bi ustvarili ustrezne pogoje za parkiranje, kar še posebej velja za najbolj gosto poseljena območja. Tako se že dlje časa zavzemamo za nakup propadajočega hotela Pošta na območju Centra dve. Lastniki hotela se načeloma strinjajo s prodajo dotrajanega objekta, Občina Jesenice pa je zainteresirana za nakup, saj bi na mestu morala nujno postaviti večjo garažno hišo. Zaradi smrti enega od solastnikov hotela Pošta na sodišču tečejo dedni postopki, ki še niso zaključeni. Šele ko bodo ti dedni postopki končani, se bo postopek nakupa lahko nadaljeval.

Na zadnji seji konec marca se je Občinski svet strinjal, da Občina Jesenice od Gorenjske banke odkupi parcelo za banko (kjer je že možno parkiranje na makadamskem parkirišču). Občina je na tem parkirišču že lastnica dela zemljišča, z nakupom parcele od banke bi Občina lastniško zaokrožila lastništvo na zemljišču, kar bi nam omogočilo nadaljevanje postopkov za pridobitev ustreznih dovoljenj in gradnjo večje garažne hiše.

Ob omejenih finančnih zmožnosti občinskega proračuna bo treba za gradnjo garažne hiše poiskati tudi zasebnega investitorja. Praksa je, da v podobnih primerih lokalna skupnost pridobi zemljišče in ustrezno dokumentacijo za gradnjo vključno z gradbenim dovoljenjem, nato pa vse skupaj proda zasebnemu investitorju, ki nato zgradi garažni objekt.

Poleg teh dveh parkirnih objektov se zavzemamo tudi, da bi od države ob načrtovani celoviti prenovi železniške postaje Jesenice pridobili del zemljišča ob Titovi cesti (na območju med Integralom in železniško postajo). Naša želja je, da država prisluhne potrebam lokalne skupnosti in del tirov na tem obočju odstrani, zemljišče, ki se na ta način sprosti, pa bi ga dala lokalni skupnosti za ureditev parkirišča. Pogovori o tem še niso zaključeni. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo že zelo dobro poznajo naše prostorske potrebe in namere lokalne skupnosti za ureditev ustreznih parkirnih površin v mestu. Tako se že pripravljajo projekti za ureditev dodatnih parkirnih površin na območju železniške postaje. Čeprav postopki še niso končani, verjamem, da bo mesto v sklopu prenove železniške postaje na tem območju dobili tudi nove, dodatne parkirne površine.

Na ta način lahko v prihodnjih nekaj letih zagotovimo prepotrebne dodatne parkirne površine v mestu, hkrati se zavedamo potreb tudi v drugih okoljih. Prostorska in s tem povezana parkirna problematika je pereča tudi v drugih gosteje poseljenih območjih in naseljih, kot je na primer na območju večstanovanjskih objektov (Plavž, na Tomšičevi cesti, na Koroški Beli, na Slovenskem Javorniku, na Hrušici). Posvečamo ji veliko pozornosti. Tako kot številni občani si tudi osebno želim, da bi (uradni) postopki tekli hitreje in bi čim prej zagotovili dodatne parkirne površine.

Od naših ciljev ne bomo odstopili in bomo tudi v prihodnje ostali odločni in vztrajni.

Prebrano 745 krat Nazadnje urejano na četrtek, 07 april 2022 10:22

Župan

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...