Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

feb  2022 19

Lajšamo skrbi z ogrevanjem

Povišanje cen ogrevanja za občane, ki se s toploto oskrbujejo preko daljinskega sistema, je še vedno aktualna problematika; povezana je predvsem z rastjo cen energentov na svetovnih trgih. V občinski upravi tej temi posvečamo veliko pozornosti, saj se zavedamo, da so visoke cene marsikoga spravile v velike skrbi in poskušamo pomagati po najboljših močeh. Treba pa je razumeti, da je problematika kompleksna in da so možnosti Občine Jesenice za ukrepanje, žal, omejene.

Javnost o naših aktivnostih redno obveščamo in tako bo ostalo. Želim namreč, da je javnost dobro obveščena o odločitvah ter tudi o razlogih, ki so vodile do določenih odločitev. Glede na to, da smo pred dnevi zaradi višjih cen daljinskega ogrevanja prejeli zahtevo več kot 1.500 občanov za sklic zbora občanov, ki bo prvega marca letos v dvorani Kina Železar, pa se zdi, da naša pojasnila v zvezi s tem vseh še niso dosegla.

Zbor občanov je legitimna oblika izražanja stališč. Predlagatelji sklica zbora občanov so k zahtevi priložili seznam vprašanj, ki se bistveno ne razlikujejo od vprašanj oziroma predlogov, ki so jih občani že pred časom naslovili na Občino in na katera smo že argumentirano odgovorili. Zbora občanov se veselim, saj bomo tako nadaljevali javni dialog, ponovno predstavili ukrepe in odgovorili na vprašanja občanov.

Strateška usmeritev Občine Jesenice (v okvirih trajnostne politike EU) na področju ogrevanja zlasti za večstanovanjske objekte tudi za prihodnje temelji na daljinskem ogrevanju.

Možne ukrepe ob visokih cenah energentov smo razdelili na dva sklopa in sicer na kratkoročne ter na dolgoročne ukrepe.

Kratkoročno rešitev, tj. dodatna sredstva za občinsko socialno pomoč najbolj ranljivim družbenim skupinam, je na redni seji na začetku februarja potrdil Občinski svet. V podjetju Enos OTE oziroma Enos so še dodatno znižali ceno toplotne energije, obenem so opravili analizo porabe toplote v večstanovanjskih blokih. Ugotovili so, da poraba bistveno ne odstopa od povprečja v prejšnjih letih. V nekaterih posameznih primerih pa je bila poraba zelo visoka in je bistveno presegla povprečno porabo. Razloge za tako veliko porabo v posameznih primerih še iščemo. Poskušali jih bomo najti tudi v dialogu s koncesionarjem in z upravniki večstanovanjskih objektov.

V okviru iskanja dolgoročnih ukrepov smo se med drugim povezali s podjetjem SIJ Acroni, v  proizvodnem procesu katerega nastaja odvečna toplota. Skupaj s podjetjema Enos in Enos OTE ter predstavniki Inštituta Jožef Stefan bomo proučili možnosti za izrabo odvečne toplote iz podjetja SIJ Acroni za ogrevanje večstanovanjskih objektov. Ta možnost je realna, vendar je vezana na investicije, kar pomeni tudi, da bi bila tako pridobljena toplota za uporabnike plačljiva.

Z izrabo odvečne toplote večstanovanjske objekte preko daljinskega sistema ogrevajo tudi na Ravnah na Koroškem, ki sem jih obiskal nedavno. Kot je pojasnil tamkajšnji župan dr. Tomaž Rožen nastalo toploto v Sij Metal Ravne zajamejo in jo po toplovodu dostavijo do koncesionarja (podjetje Petrol), ki jo s plinskimi kotli, če oziroma ko je treba, še dogreje in nato pošlje v vročevodni sistem za oskrbo večstanovanjskih objektov. Ne glede na to pa so cene ogrevanja na Ravnah in na Jesenicah primerljive. Zneski na položnicah v zimski sezoni na Ravnah so nižji, saj stroške ogrevanja enakomerno plačujejo vse leto, enkrat letno se stroški in plačila poračunajo.

Poleg aktivnosti občinske uprave na tem področju in doslej podanih odgovorov na vprašanja o tej temi tudi v tej izdaji Občinskih novic ponovno podrobno predstavljamo okoliščine, ki so pripeljale do povišanja cen in naše možnosti za ukrepanje. Kljub temu vse občanke in občane, ki menijo, da naša dosedanja pojasnila ne zadoščajo ali so premalo razumljiva in bi radi še dodatne odgovore, vabim, da se udeležijo zbora občanov, na katerem bomo s sogovorniki ponovno predstavili vse podrobnosti.

Našim ljudem stojimo ob strani, zagotavljamo informacije in pomoč, ki jo zmoremo zagotoviti. Tako bo ostalo tudi v prihodnje.

Prebrano 1070 krat Nazadnje urejano na sobota, 19 februar 2022 12:45

Župan

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...