Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

jan  2022 15

Skrbi dražjega ogrevanja

Izrazito povišanje stroškov na položnicah za ogrevanje so številne naše občane pahnile v veliko finančno stisko. Na zahteve in predloge 1.136 občanov smo že podali obširna pojasnila, ki so objavljena tudi na spletni strani Občine Jesenice. S tem prispevkom želim strnjeno predstaviti okoliščine, ki vplivajo na naše odločitve, saj je problematika kompleksna.

V občinski upravi temu vprašanju posvečamo vso nujno pozornost in ga obravnavamo z največjo skrbnostjo, vendar so naše možnosti za ukrepanje, žal, omejene.

Ob iskanju možnih rešitev za blažitev stisk naših občanov se je treba zavedati negotovih razmer na globalni ravni (denimo, stopnjevanje napetosti na ukrajinsko-ruski meji) in mednarodnih trgih energentov. Negotove globalne razmere utegnejo cene energentov (ne le plina, ampak tudi elektrike) v prihodnje še dvigati. Na te razmere Občina Jesenice nima vpliva.

Nabavne cene plina na mednarodnih trgih so se lani dvignile v nebo. Proizvajalec toplotne energije, podjetje Enos, ni izbral optimalnega trenutka za nakup plina. Oboje je vplivalo tudi na dvig cen daljinskega ogrevanja v občini Jesenice.

S koncesionarjem, podjetjem Enos OTE, je bila leta 2014, ko je občino kot župan vodil Tomaž Tom Mencinger, sklenjena koncesijska pogodba za 25 let(!) in torej velja še do leta 2039. Občini koncesijska pogodba vzvodov za zniževanje cen ogrevanja ne daje, čarobne paličice za rešitev problema pa tudi nimamo. Kljub temu smo že pred časom s koncesionarjem dosegli dogovor za znižanje variabilnega dela cene ogrevanja za 15 evrov na megavatno uro. Na ta način smo nekoliko omilili stiske naših občanov, čeprav skrbi zlasti med najranljivejšimi ostajajo.

Enostranska sodna prekinitev veljavne koncesijske pogodbe s podjetjem Enos OTE, kot to predlagajo nekateri, bi bila za občane Jesenic finančno prezahtevna in neracionalna, pa tudi mnogi občani, ki se ogrevajo preko daljinskega sistema, bi ostali brez vira toplote. Občino bi takšna odločitev drago stala in bi morala koncesionarju plačati večmilijonski znesek (za povrnitev vlaganj, nastale škode in izgubljeni dobiček), ogrožen bi bil obstoj sistema daljinskega ogrevanja (ki je z vidika trajnosti okolju bolj prijazen in kar ob globalnem segrevanju ozračja ni zanemarljivo). Tudi morebitni nov postopek podelitve koncesije za oskrbo s toploto ne daje prav nikakršnega zagotovila, da bodo cene ogrevanja za občane nižje.

Skratka, gre za kompleksno vprašanje in je tudi iskanje rešitev zahtevno strokovno vprašanje. Tudi rešitve so lahko le kompleksne, strokovno utemeljene ter dolgoročne. Nikakor ne pristajam na enostavne zaključke in kot si to predstavljajo tisti, ki bi radi na valovih populizma ter na plečih stisk najranljivejših pred jesenskimi lokalnimi volitvami v skupnost vnašali nemir in tako ustvarjali politični dobiček. Na srečo to razume tudi večina občinskih svetnikov.

Višje cene ogrevanja že predstavljajo dodatni pritisk na občinski proračun in tako krnijo občinski že tako skromen investicijski potencial; za letošnje leto smo morali dodatno zagotoviti še 190.000 evrov za kritje višjih stroškov ogrevanja v vrtcih, šolah, javnih zavodih. (Obrestuje pa se nam odločitev za lansko več kot en milijon evrov vredno energetsko sanacijo vrtca Angelce Ocepek na Plavžu, s čimer smo pripomogli k znatnemu znižanju stroškov ogrevanja. Energetske obnove vrtcev in šol ter s tem dolgoročno ustvarjanje prihrankov pri porabi energije bomo nadaljevali tudi v prihodnje.)

Skupaj s koncesionarjem, podjetjem Enos OTE, družbo SIJ Acroni ter inštituta Jožef Stefan iščemo možnosti za cenovno sprejemljivo daljinsko ogrevanje objektov v občini z izrabo odvečne toplote, ki nastane v proizvodnem procesu družbe Sij Acroni. Izraba drugih lokalnih virov energije, kot je, denimo, odpadni plin z odlagališča Mala Mežakla, ekonomsko niso utemeljena.

Razmere so zelo zahtevne in trudimo se po najboljših močeh iskati rešitve. Še naprej bomo z različnimi deležniki aktivno iskali rešitve, s katerimi bi lahko omilili stiske naših občanov.

Prebrano 951 krat Nazadnje urejano na sobota, 15 januar 2022 10:31

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...