Župan občine Jesenice

nov  2021 19

Za vzdržnejši odnos do okolja

V Glasgowu na Škotskem se je pred dnevi končal svetovni podnebni vrh, na katerem so se voditelji in drugi predstavniki držav sveta pogovarjali o omejevanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Po ocenah strokovnjakov doseženi dogovori ne zagotavljajo bistvenega zmanjševanja emisij v ozračje in zato vrh ocenjujejo kot neuspešen.

Ne glede na to lahko rečemo, da se na stroka in javnost precej bolj kot svetovna politika zavedata pomena omejevanja izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Doseženi dogovori sicer obetajo nekatere manjše spremembe, a skrb za nadaljnje segrevanje ozračja ostaja tudi v prihodnje še kako aktualna.

Nadaljevanja segrevanja ozračja lahko za sabo potegne obsežne posledice za podnebje in s tem za človeka, njegov način življenja, gospodarske aktivnosti, pridelavo hrane. Vse to pomeni, da se lahko življenje na našem planetu v prihodnjih letih in desetletjih lahko bistveno spremeni.

Čeprav voditelji držav sveta niso našli primernega dogovora, ki bi čimbolj zmanjševal vpliv človeka na podnebje, lahko k temu cilju po svojim najboljših močeh pripomoremo na lokalni ravni: tudi na Jesenicah.

V zadnjih letih smo tudi v občini Jesenice precej pozornosti namenili temu vprašanju. Med drugim so številni objekti (v zasebni ali javni lasti) v občini Jesenice dobili nov fasadni ovoj in tega se lahko veselimo. Na ta način so lastniki objektov znižali porabo energije in na ta način dodali kamenček v mozaik prizadevanj za vzdržnejši odnos do podnebja in naravnega okolja. Poleg tega so objekti dobili lepši izgled in prepričan sem, da je treba s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevati.

Tem ciljem ostajamo zavezani tudi na Občini Jesenice. Veselimo smo, da smo po celoviti energetski sanaciji Osnovne šole Toneta Čufarja pred dnevi formalno zaključili še energetsko sanacijo vrtca Angelce Ocepek. S tem smo predvsem zagotovili boljše pogoje za varstvo otrok, dolgoročno pa zagotovili pogoje za zmanjševanje porabo energije in omogočili ustvarjanje prihrankov.

Skratka, učinkovita raba energije tudi v prihodnjem obdobju ostaja naša zaveza in prav je, da nadaljujemo s prizadevanji za energetsko sanacijo javnih objektov. Žal so razpoložljiva sredstva za tovrstne investicije omejena in bodo naša prizadevanja dala rezultate v nekoliko daljšem obdobju.

Poleg aktivnosti za učinkovito rabe energije med ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje uvrščamo tudi prizadevanja za večje izkoriščanje obnovljivih virov energije. Poraba energije narašča, to pomeni, da za ohranjanje doseženih standardov življenja in vseh gospodarskih aktivnosti potrebujemo dodatne vire energije. Energija pridobljena iz fosilnih virov precej obremenjuje okolje, zato je edina logična usmeritev usmeritev v pridobivanje energije iz obnovljivi virov.

Na decembrski seji bo občinski svet v drugi obravnavi potrjeval predlog proračunov za prihodnji dve leti. V predloga smo vključili tudi sredstva za naložbe v energetsko sanacijo javnih objektov, za prihodnja leta načrtujemo odločnejše korake na poti pridobivanja energije iz obnovljivih virov.

Dober zgled smo Jeseničani pred nekaj leti dobili na Cesti Gustla Štravsa 1, kjer so se stanovalci bloka dogovorili za postavitev sončne elektrarne na strehi objekta. Danes z zadovoljstvom ugotavljajo, da so naredili pomemben korak naprej. Zdaj je na nas vseh, da sledimo temu zgledu, si zagotovimo nižje stroške energije in, kar je zelo pomembno, na ta način dodajamo kamenček v mozaik vzdržnejšega odnosa do podnebja planeta in s tem naravnega okolja, katerega del smo.

Prebrano 273 krat Nazadnje urejano na četrtek, 25 november 2021 11:39