Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

okt 2021 15

Infrastruktura izboljšuje razvojne priložnosti

V občini Jesenice se z jesenjo zaključuje intenzivno investicijsko (gradbeno) leto. Od pomladi naprej so bila odprta številna gradbišča, na katerih je bila posodobljena prometna in komunalna infrastruktura. Na nekaterih gradbiščih so dela končana, na nekaterih pričakujemo skorajšnji zaključek del. Na nekaterih se bodo dela šele začela in se bodo nadaljevala ob ugodnih vremenskih razmerah še letos in prihodnje leto. Z izboljšanjem infrastrukture se dviga raven kakovosti bivanja, odpirajo se nove (tudi poslovne) priložnosti.

Na Jesenicah smo se letos lahko veselili številnih posodobitev. Prenovljen je bil most na državni cesti čez železniško progo pri Gimnaziji Jesenice. V okviru temeljite prenove gorenjske železniške proge je bil zgrajen nov podvoz pod železnico na Slovenskem Javorniku, ki bo v prihodnje omogočil dostop težkih tovornjakov do obratov podjetja SIJ Acroni. S tem se bo pritisk tovornega prometa na najožjem delu ceste v Trebežu omilil in – to je bistveno – povečala se bo varnost udeležencev v prometu na tem odseku. Pripravljamo se na gradnjo cestne povezave pod novim mostom do obratov podjetja SIJ Acroni, ki obsega tudi ureditev novega križišča na Slovenskem Javorniku ter novega prehoda za pešce čez cesto in avtobusnih postajališč na območju tik ob domu Julke in Albina Pibernika oziroma Turistu.

Poleg tega smo letos sklenili pomemben del urejanja cestne in komunalne infrastrukture na območju poslovne cone Jesenice, to je na območju nekdanjih železarskih obratov vzhodno od občinske stavbe, prenovljen je tudi odsek Prešernove ceste. Za navedeni investiciji smo pridobili znatna evropska sredstva. Degradirana železarska zemljišča bodo lahko v prihodnje investitorji urejali skladno s svojimi potrebami in načrti, jih namenili razvoju novih dejavnosti in, kar je za lokalno skupnost zelo pomembno, odpiranju novih delovnih mest.

Urejanje infrastrukture na območju poslovne cone še ni zaključena in se bo v prihodnje nadaljevala v okviru finančnih zmožnosti proračuna Občine Jesenice, pri čemer se nadejamo tudi, da bomo sredstva za ta namen pridobili tudi iz drugih (državnih, EU) virov.

Na področju prenove komunalne opreme smo zaključili gradnjo infrastrukture na Cesti bratov Stražišar, zaključuje se gradnja v neposredni okolici Osnovne šole Poldeta Stražišarja ter na Lipcah. Nadaljujemo s pripravo dokumentacije za nadaljevanje obnove komunalne opreme na območju krajevne skupnosti Sava (Delavska, Kejžarjeva, Industrijska, Ulica bratov Rupar). V okviru državnega projekta gradnje druge cevi avtocestnega predora Karavanke je bil na Hrušici zgrajen nov most čez Savo Dolinko.

Na področju cestne infrastrukture se pripravljamo na začetek del za obnovo ceste v Planini pod Golico. Izvajalec je bil izbran in bo po načrtih dela na odseku od transformatorja do žičnice pričel izvajati letos (če bodo vremenske razmere dopuščale) in jih zaključil v 2022, na odseku od Prihodov do transformatorja pa v letu 2023. Pripravljamo tudi dokumentacijo za obnovo dotrajanega mostu na Žerjavcu, preko katerega je zagotovljen dostop do Plavškega rovta.

Vlaganja v posodobitve cest in ostale cestne infrastrukture, kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda in podobnih napeljav so za vsako lokalno skupnost velikega pomena. Od razpoložljivih sredstev občinskega proračuna in uspešnosti pri črpanju sredstev z različnih razpisov so odvisna nadaljnja vlaganja v posodobitve.

Z investicijami v posodobitve infrastrukture pomembno izboljšujemo raven kakovosti bivanja in ustvarjamo nove priložnosti. Pred nami je sicer še obilica nalog, ki jih moramo opraviti, da bi bili lahko s stanjem javne infrastrukture še bolj zadovoljni, a smo za letos (tudi glede na naše zmožnosti) lahko zadovoljni z opravljenim.

Prebrano 343 krat Nazadnje urejano na petek, 15 oktober 2021 14:28