Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Mesto Jesenice leži v ozki dolini med Karavankami in Julijskimi Alpami, ki jo je v zadnji ledeni dobi oblikoval ledenik. Po dnu doline teče reka Sava, ki se ji z leve strani izpod Karavank pridruži več večjih in manjših vodotokov (Jesenica, Ukova…). V urbanističnem pogledu se je mesto Jesenice razvilo z združitvijo (zlitjem) manjših naselij Murova, Plavž, Kurja vas in Stara Sava. Lega v najožjem delu Gornjesavske doline je pogojevala izvedbo prometne infrastrukture po dnu doline ob Savi Dolinki, zato se je mesto razvilo izrazito linijsko.

Navedeni razvoj mesta in naravne danosti so vzrok, da se ni razvilo izrazito mestno središče z osrednjimi mestotvornimi dejavnostmi. Vseeno pa je moč opaziti, da je večina mestotvornih dejavnosti zgoščena v štirih območjih.