Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Načrt cestne razsvetljave v občini Jesenice

slika je simbolična slika je simbolična

Načrt vzdrževanja cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav je narejen v skladu z določili in akti Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13, v nadaljevanju ''Uredba'').

Uredba določa za varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje.

Nazadnje urejano na četrtek, 15 september 2022 15:42