Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025

Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, in je bi sprejet oktobra 2011. Zaradi sprememb, ki so nastale zaradi ekonomskih, socialnih in drugih družbenih dogajanj, ki narekujejo drugačne razvojne možnosti in trende, je Občina Jesenice pristopila k novelaciji temeljnega razvojnega dokumenta.

Nazadnje urejano na torek, 04 februar 2020 11:21