Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Razvojna strategija za KS Blejska Dobrava in KS Slovenski Javornik - Koroška Bela

Prebivalci Potokov, Koroške Bele, Blejske Dobrave, Kočne, Podkočne in Lipc so se na predlog Občine Jesenice odločili za uvajanje projekta CRPOV, ker se zavzemajo za ustreznejši razvoj svojega kraja in višjo kvaliteto življenja. Njihovi motivi se kažejo v naslednjem:
 

  • Trženje naravne in kulturne dediščine: prebivalci se zavedajo naravnih lepot in danosti, ki jih obkrožajo in so pripravljeni združiti in aktivirati vse razpoložljive potenciale in kreirati celovit turističen produkt na osnovi naravne in kulturne dediščine.
  • Razvoj kmetijstva in podeželja s poudarkom na razvoju dopolnilnih dejavnosti: Na eni strani gre za ohranjanje malih kmetij z dopolnjevanjem proizvodnje in predelave v smeri čim večje finalizacije izdelkov, na drugi za trženje produktov preko turistične ponudbe (kolesarske in pohodniške poti, tematske poti, rekreacijsko območje za lokalno prebivalstvo).
  • Posodobitev osnovne infrastrukture, kar bo omogočilo višjo kakovost bivanja.
  • Ohranitev in varovanje krajine ter povečanje privlačnosti prostora
  • Povečanje možnosti za delo in bivanje zlasti mladih
  • Zagotavljanje pogojev za kakovostno bivanje (rekreacijske površine, objekti za izvajanje društvene dejavnosti, ipd.)
  • Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva in storitvenega sektorja.

Temeljni razvojni motiv je najbolj izražen v trženju obstoječe in možne ponudbe iz dejavnosti turizma na podeželju ter predelave kmetijskih produktov, kar naj bi zagotavljalo dodaten vir zaslužka in višjo kvaliteto življenja.

Nazadnje urejano na ponedeljek, 05 oktober 2020 10:01