Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2013 - 2015

Namen Izvedbenega načrta je operacionalizirati izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013, ki vključuje tri strateške cilje:

  • ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo, ki bo temeljila na vrhunskem znanju, modernih industrijah in turizmu;
  • razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre;
  • ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 se izdela zaradi uvrstitve projektnih predlogov na indikativno listo izvedbenega načrta, z namenom kandidiranja na javnem pozivu za posredovanje vlog na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

Osnova za izdelavo izvedbenega načrta je Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Ur. l. RS., št. 104/13 z dne 13. 12. 2013) ter Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2013-2015 z dne 18. 12. 2013 (http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=news&id=756), namenjeno gorenjskim občinam in ostalim upravičencem.

Nazadnje urejano na nedelja, 21 februar 2016 18:24