Razvojni dokumenti

Strategija razvoja turizma v občini Jesenice

Občina Jesenice kot klasična industrijsko razvita občina doživlja strukturne spremembe, v okviru katerih išče razvojne priložnosti; ena od takih priložnosti je turizem, torej dejavnosti, ki ponujajo proizvode in storitve za prosti čas. Turizem je zanimiv, ker ta panoga v zadnjem času beleži strmo rast, zaposluje precej ljudi in ima velik multiplikacijski faktor. Z novim segmentom gospodarskih dejavnosti bi tako jeseniško gospodarstvo pridobilo dodatno razvojno spodbudo, možnost zaposlovanja ter priložnost vključevanja v širši prostor sosednjih slovenskih občin in tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Da bi ugotovila, kakšne so možnosti razvoja turizma in postavila temelje za načrten razvoj, je uprava občine Jesenice zastavila nalogo s sledečimi cilji:

  • oceniti možnosti razvoja turizma in z njim povezanih prostočasnih dejavnosti v občini Jesenice
  • opredeliti programske sklope turistične ponudbe, ciljna tržišča, prostorsko umestiti turistične programe na območju občine,
  • poiskati najzanimivejša področja z vidika komplementarnosti in skupnega razvoja turizma na območju občin Zgornje Gorenjske
  • opredeliti skupno vizijo in cilje turizma v občini Jesenice
  • opredeliti pogoje, prioritetne naloge in ukrepe za operacionalizacijo strateških razvojnih usmeritev turizma na območju občine Jesenice.

Izdelava strategije razvoja turizma v občini Jesenice je zasnovna na interaktivnem sodelovanju Občine Jesenice kot naročnika in snovalca politike razvoja občine in turizma v občini, Mednarodnega Inštituta za Turizem kot predstavnika stroke ter visokih predstavnikov sosednjih razvitih turističnih občin Kranjske Gore in Bled.

Nazadnje urejano na sreda, 06 april 2016 08:43