Skok na osrednjo vsebino

Participativni proračun

Sporočamo, da smo v tem tednu uspešno zaključili gradnjo nove avtobusne nadstrešnice na Tomšičevi ulici.

Ta projekt je bil uresničen v okviru participativnega proračuna Krajevne skupnosti Sava. Verjamemo, da bo nova nadstrešnica služila svojemu namenu in omogočila večje udobje in zaščito pred vremenskimi vplivi med čakanjem prevoza.

Pri Koči na Golici je zaživela nova spletna kamera, ki so jo želeli imeti občani. Projekt Spletna Kamera s pogledom na Golico je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Občine Jesenice, pri izvedbi pa je sodelovalo Planinsko društvo Jesenice.

Občina Jesenice je v okviru participativnega proračuna na predlog Krajevne skupnosti Podmežakla nabavila preventivno radarsko tablo. Nameščena je bila 29. februarja 2024 v naselju Podmežakla, blizu stavbe Cesta 1. maja 126 na Jesenicah, na obcestno svetilko v smeri vožnje vzhod.

Zaključena je označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku.

Zaključena je prva faza ureditve meteorne kanalizacije na območju Republike na Hrušici, tj. menjava obstoječe meteorne cevi v dolžini dobrih 60 metrov.

Zaključena je ureditev sredinskega otoka v krožišču na Hrušici.

V okviru participativnega proračuna 2023 je postavljena nova avtobusna nadstrešnica na glavni cesti na Koroški Beli.

 • Grbinasti poligon iz črne žlindre
 • Konec sezone na kopališču Ukova
 • Cvetje v jeseni na Svetinovem vrtu
 • Železnica, po kateri še vedno vozijo » gomulke«
 • Začelo se je novo šolsko leto
 • Praznovali v KS Blejska Dobrava
 • Tudi Facebook povezuje vas
 • Gorska varnost za najmlajše
 • Jubilej jeseniških gasilcev

Drugi naslovi:

Kako je poskrbljeno za kolesarje, Evropski teden mobilnosti, Nov otroški vadbeni park v Podmežakli, Izglasovani projekti, Prikaz nasprotnih dejstev z naslovom: Prizadevanja, da bi me vendarle očrnili, Večer na kopališču, Vrnitev v tretjo slovensko ligo, Naša športna dediščina, Ovire so njena priložnost, Za mlade planince, Reševalec iz zraka, Prijetnejše počitnikovanje, Vedro vzdušje na Golici, ...

V sklopu participativnega proračuna za leti 2022 in 2023 je bil med drugim izglasovan predlog z naslovom Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu, in sicer je bila predlagana obnova zahodnega zgornjega igrišča (dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti) v ocenjeni višini 20.000 €.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni po opravljenem glasovanju, in sicer na spletni aplikaciji Consul, na povezavi jes-odlocam.jesenice.si

Med izglasovane projekte za posamezno območje se bodo umestili projekti po vrsti glede na število prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 40.000 evrov za posamezno območje.


Celotno poročilo o glasovanju si lahko ogledate spodaj med priloženimi dokumenti.

Kar 85 projektov so občani predlagali v participativni proračun, prek katerega lahko neposredno odločajo o porabi 280.000 evrov sredstev v dveh letih. Za glasovanje med 28. avgustom in 3. septembrom jih je potrjenih šestindvajset. Glasujejo lahko vsi občani s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, stari vsaj 16 let.

 • Participativni proračun v občini Jesenice 2024–2025
 • Plaz nad Koroško Belo še vedno spremljajo
 • Dan Jeseničanov na Golici
 • Jeseniško poletje se nadaljuje v septembru
 • Brezplačna svetovanja mladim v stiski
 • Veselje na bazenu
 • Največja investicija je telovadnica
 • Spominski dan občine Jesenice
 • Čeprav ni interneta, mi res nič ne manjka
 • Pohod po Krožni poletni poti

Drugi naslovi:

Grbinasti kolesarski poligon, Obnova ceste na Prihodih se nadaljuje, Del proizvodnje v SIJ Acroni ustavljen, Zagrebčan na Hrušici, V KS Podmežakla so praznovali, V takih trenutkih štejejo sekunde, Gorenjka v Veliki Britaniji, Zahtevno gasilsko tekmovanje, Jeseniški cirkl spet vabi planince, ...

V sklopu izvedbe projekta Participativni proračun »JES odločam« za leti 2024 in 2025 se je v sredo 9.8.2023 sestala Komisija za participativni proračun občine Jesenice, ki jo sestavljajo predstavnik krajevnih skupnosti, predstavnik javnosti in predstavnik nevladnih organizacij.

Pri TVD Partizan Koroška Bela se končuje izgradnja grbinastega kolesarskega poligona oziroma t. i. "pumptracka", ki smo ga uredili v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice, podjetjem SIJ – Slovenska industrija jekla in njeno družbo SIJ Acroni Jesenice ter Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Telefon: 04 5869 200

Spletna stran: http://www.jesenice.si

Matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

 

vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo:

 Naslov naročila

Prenova Rekreacijskega centra Kres – Koroška Bela

 Vrsta postopka

Naročilo male vrednosti

 Predmet naročila

Gradnje

 Mesto objave

Portal javnih naročil

 Variantne ponudbe

Niso dopustne in se ne bodo upoštevale

 Rok veljavnosti ponudbe

120 dni od datuma odpiranja ponudb, kar pomeni do 28. 10. 2023

Povezava: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=483722

Trg Toneta Čufarja vztrajno pridobiva lepšo podobo. Kot odprt urbani prostor smo ga v zadnjih dneh opremili še s pitnikom, danes pa so bile nameščene tudi nove klopi. Te bodo občankam in občankam omogočile počitek med sprehodom ali opazovanje igre otrok ter prijetno kramljanje z znanci, pitnik s tekočo pitno vodo pa, (poleg fontane, iz katere voda ni pitna), pa lažje premagovanje poletne vročine.

Nove klopi so bile postavljene v okviru projekta "Urbane klopce na Čufarjevem trgu" v okviru participativnega proračuna Jes odločam za obdobje 2022-2023.

Od 22. 5. do 31. 5 bodo v okviru aktivnosti participativnega proračuna potekale delavnice za občane. Te bodo namenjene predstavitvi samega projekta participativnega proračuna, načinov sodelovanja, predvsem pa bo s pomočjo prisotnih predstavnikov občinske uprave možno oblikovati osnutke predlogov projektov na način, da bodo ti izvedljivi in se bodo tako lahko uvrstili na glasovanje. Delavnice, ki bodo izvedene v živo, bodo potekale po naslednjem razporedu:

 

OBMOČJE

KDAJ

KJE

KS Slovenski Javornik – Koroška Bela

Ponedeljek, 22. maj 2023, ob 17.00

 

Kulturni dom na Slovenskem Javorniku (razstavni salon Viktorja Gregorača)

Cesta Borisa Kidriča 37/c

KS Blejska Dobrava

Torek, 23. maj 2023, ob 17.00

Dvorana KS Blejska Dobrava

Blejska Dobrava 44

KS Planina pod Golico

Sreda, 24. maj 2023, ob 17.00

Dvorana KS Planina pod Golico, Planina pod Golico 31

KS Sava in KS Podmežakla

Ponedeljek, 29. maj 2023, ob 17.00

Kolpern na Stari Savi (banketna dvorana)

Fužinska cesta 2

KS Hrušica

Torek, 30. maj 2023, ob 17.00

Zgornja dvorana KS Hrušica

Hrušica 55/a

KS Plavž

Sreda, 31. maj 2023, ob 17.00

Avla pred prostori KS Plavž

Cesta Cirila Tavčarja 3/b

 

Projektni predlog bo nato možno oddati najkasneje do 9. 6. 2023, glasovanje pa bo potekalo med 28. 8. in 3. 9. Vse dodatne informacije, vključno z obrazcem za oddajo projektnih predlogov, so na voljo TUKAJ.

 

Občina Jesenice bo izvajanje participativnega proračuna, poimenovanega »JES odločam«, nadaljevala tudi v letih 2024 in 2025.

Participativni proračun je način razporejanja proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločate neposredno občanke in občani. V proračunu Občine Jesenice bo v letih 2024 in 2025 projektom, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini, namenjenih skupno 280.000 €, od tega 40.000 € za vsako krajevno skupnost. S podajanjem predlogov in glasovanjem lahko pri participativnem proračunu sodeluje vsak občan oz. občanka, ki ima stalno prebivališče v občini Jesenice in je star/-a 16 let ali več. Na ta način lahko aktivno prispevate k izboljšanju kakovosti v mestu.

Skladnost projektnih predlogov z merili bo preučila delovna skupina, imenovana v ta namen, dokončni projektni predlogi pa bodo dani na glasovanje. Tisti projektni predlogi, ki bodo pri glasovanju prejeli največ glasov, bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Jesenice za leti 2024 in 2025 in se bodo v teh dveh letih tudi izvedli.

 

Participativni proračun je način razporejanja proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločate neposredno občanke in občani.

Sodelujete lahko bodisi kot predlagatelj bodisi kot glasovalec ali pa v obeh vlogah. Sodeluje lahko vsak občan Jesenic s stalnim prebivališčem na Jesenicah, ki je dopolnil/-a vsaj 16 let.