Natisni to stran
maj 2021 06

18. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 18. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0.Sklic 18. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1.Potrditev besedila zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 25. 3. 2021

2.Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA

3.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

4.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021

5.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021

6.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja

7.Predlog Rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2021 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

8.Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za mandatno obdobje 2018 - 2022

9.Predlog programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2021 s poročilom za leto 2020

10.Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2020

11.Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2020

12.Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2020

13.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 - 2022

14.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2021

15.Vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 20. maj 2021 / 17. uri
  • Kraj: Banketna dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice
Prebrano 1069 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 13:10