Skok na osrednjo vsebino

Lokalne volitve

dec  2018 02

Lokalne volitve 2018

V nedeljo 2. decembra 2018 bo drugi krog volitev za župana.

V tej rubriki redno objavljamo vse relevantne informacije in obvestila, ki se nanašajo na redne lokalne volitve 2018.

Načini glasovanja

Volivci, ki bodo na dan glasovanja v drugem krogu volitev župana odsotni, lahko predčasno glasujejo v torek, 27. novembra, v sredo, 28. novembra, in v četrtek, 29. novembra 2018, med 7.00 in 19.00 uro na volišču za predčasno glasovanje v dvorani Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice.
Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca in vabila za glasovanje iz prvega kroga volitev.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja v drugem krogu volitev za župana, tj. do srede, 28. novembra 2018.

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, tj. do srede, 7. novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Vsebine

Obrazci za kandidiranje

Pomembne povezave

Dokumenti

   Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

   Sklep o razrešitvi člana Občinske volilne komisije

   Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije

   Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne komisije

   Sklep o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije

   Odlok o določitvi volilnih enot v občini Jesenice

   Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice

   Sklep o razpisu volitev za krajevne skupnosti

   Sklep o določitvi volišč ter njihovih območij za izvedbo rednih volitev župana občine Jesenice

   Sklep o določitvi volišč ter njihovih območij za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta

   Sklep o določitvi volišč ter njihovih območij za izvedbo rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti

   Kandidiranje za proporcionalne volitve v občinski svet in kandidiranje za župana s podpisi volivcev

   Obvestilo o možnosti predlaganja kandidatov za člane volilnih odborov

   Predlog za imenovanje v volilni odbor

   Predlog za imenovanje v volilni odbor

   Obvestilo o spremembi volišč

   Sklep o spremembi sklepa o določitvi volišč ter njihovih območij za izvedbo rednih volitev župana občine Jesenice

   Sklep o spremembi sklepa o določitvi volišč ter njihovih območij za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta

   Sklep o spremembi sklepa o določitvi volišč ter njihovih območij za izvedbo rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti

   Poročilo o izidu volitev za župana - 1. krog

   Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

   Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti

   Poročilo o izidu volitev za župana - 2. krog

 
Prebrano 16493 krat Nazadnje urejano na četrtek, 14 februar 2019 10:02