Zdravstvo in socialna varnost

LAS - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti

Družba se v vedno večji meri srečuje s problematiko različnih vrst zasvojenosti. Uživanje drog in drugih prepovedanih substanc vodi k odtujenosti mladih, kriminalu in z zdravstvenim posledicam. Problem je tako globok in neobvladljiv, da ga zdravstveni sistem sam ne more zajeziti, ampak je potrebno sodelovanje strokovnjakov, družine, šole policije, skupin za samopomoč, organiziranih staršev, skratka vseh družbenih struktur.

Kot uspešna možnost borbe proti zasvojenosti so se v državi oblikovale LAS - Lokalne Akcijske Skupine za preprečevanje zasvojenosti.

Lokalna Akcijska Skupina za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice - na kratko LAS deluje od leta 1998.

Delovanje LAS temelji na prostovoljnem izvajanje aktivnosti, z upoštevanjem stališč vseh strok in vseh področij.

Temeljni program LAS v občini Jesenice:

  • koordiniranje preventivnih dejavnosti
  • ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog
  • koordiniranje in sodelovanje s strokovnimi službami in drugimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami
  • obveščanje in spodbujanje javnosti k odzivu na problematiko
  • vplivanje na lokalno in državno politiko
  • nudenje podpore projektom, ki krepijo zdravje
  • vključevanje v mrežo nacionalnih preventivnih programov

LAS Občine Jesenice vsako leto sodeluje z aktivnostmi v okviru preventivnega meseca oz. Meseca boja proti odvisnosti, ki poteka na predlog Urada za droge RS, na vseslovenskem prostoru v mesecu novembru, nekatere aktivnosti pa tudi preko celega leta.

Prebrano 2865 krat