Skok na osrednjo vsebino

Zaščita in reševanje

Defibrilatorji (AED) v občini Jesenice

O pomenu množičnega poznavanja in uporabe defibrilatorjev, za katere se uporablja tudi kratica AED (avtomatski eksterni defibrilator), se pogosto govori v različnih medijih. Nenadni zastoj srca je eden od vzrokov smrti tudi v Sloveniji. Zato je za nas pomembno, da se v primeru potrebe ne ustrašimo in da znamo pomagati. Možnost, da se bomo ravno mi znašli v neposredni bližini obolelega s srčnim zastojem ali motnjo srčnega ritma in da bo hkrati v bližini dostopen AED je sicer izredno majhna, ni pa nezanemarljiva. Ravno zato je pomembno vedeti, da je precejšnje število AED-jev že nameščenih na številnih javnih mestih po državi  in da se mreža ves čas širi. Še zlasti je pomembno, da vsaj za lokalno okolje vemo kdo vse že razpolaga s temi napravami in kje se nahajajo predvsem tisti, ki so nameščeni na javnih mestih in dostopni vsakomur. Najpomembneje od vsega pa je, da jih seveda znamo uporabljati.

Ker je namen AED-jev množična uporaba, so temu tudi prilagojeni. Rokovanje z njimi je enostavno, saj imajo vgrajeno glasovno vodenje, vedno pa je priloženo tudi slikovno navodilo. Uporabnik mora zgolj slediti glasovnim navodilom, brez bojazni, da bi lahko prišlo do napake pri uporabi. Naprava namreč ves čas, ko je vklopljena, analizira srčni ritem in sproži električni impulz (defibrilacijo) le, če ne zazna srčnega utripa ali če zazna motnje srčnega ritma (aritmija). Edino na kar mora biti uporabnik pozoren je, da takrat, ko AED opozori, da bo sprožil električni impulz, nihče od prisotnih ni v stiku z obolelim. Električni udar namreč zna biti zelo neprijetna zadeva.

Pomena številčnosti in dostopnosti AED-jev, še posebej na lokacijah oz. v krajih, ki so od strokovne medicinske pomoči (zdravstveni domovi in bolnišnice) krajevno in časovno nekoliko bolj oddaljeni, se zavedamo tudi na Občini Jesenice. V primeru srčnega zastoja ali motnje srčnega ritma je najpomembnejša takojšnja pomoč, zato je zelo pomembno, da pred prihodom strokovno usposobljenih reševalcev zna pomagati vsak posameznik. V ta namen na Gorenjskem že poteka pilotni projekt »prvih posredovalcev«, katerega namen je za delo z AED usposobiti čim več oseb, ki že zaradi svoje narave dela poznajo postopke izvajanja prve pomoči in ki so praviloma vedno prisotne na množičnih prireditvah takšne ali drugačne narave. V prvi fazi bodo to gasilci prostovoljnih gasilskih društev in gorski reševalci. Vključeni bodo v sistem alarmiranja in obveščanja in se bodo v primeru potrebe lahko takoj odzvali tisti prvi posredovalci, ki bodo najbližje pomoči potrebnemu.

V občini Jesenice so imeli sprva AED-je za uporabo pri izvajanju dejavnosti ekipe Nujne medicinske pomoči, ter Gasilsko reševalna služba Jesenice in Gorska reševalna služba Jesenice, nihče od teh AED-jev pa ni nameščen na javnem kraju in dostopen za uporabo širši javnosti. Edina AED-ja na dostopnem mestu v občini Jesenice sta bila nameščena pri blagajnah v Mercator centru na Plavžu in na steni severne tribune ob ledeni ploskvi v Športni dvorani Podmežakla. Ta dva sta bila žal dostopna le v času obratovanja trgovskega centra oz. v času prireditev in športnih dogodkov v športni dvorani. Zavod za šport Jesenice je imel na voljo še en mobilni AED, ki je bil poleti praviloma stacioniran na kopališču Ukova, po potrebi pa so ga uporabljali tudi na prireditvah, ki jih organizira zavod.

Za boljšo pokritosti občine Jesenice s temi napravami je zato Občinski štab civilne zaščite Občine Jesenice v letu 2016 začel s projektom vzpostavitve mreže AED naprav po celotni občini, k sodelovanju pa so bila povabljena tudi podjetja v občini Jesenice. Že v omenjenem letu je tri AED naprave financirala Občina Jesenice iz občinskega proračuna v okviru zagotovljenih sredstev, devet pa jih je bilo kupljenih iz sredstev, ki so jih prispevala podjetja in posamezniki. V letu 2017 je iz sredstev občinskega proračuna kupila in namestila še tri dodatne defibrilatorje, kar pomeni, da je bilo v sklopu projekta vzpostavitve mreže AED naprav skupaj nameščenih že 12 defibrilatorjev. Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo za posluh in donirana sredstva vsem, ki so prispevali v ta namen (imena vseh donatorjev se nahajajo v priloženem dokumentu).

Akcija zbiranja sredstev pa še ni v celoti zaključena. V ta namen ima Občina Jesenice namreč še vedno odprt poseben račun, kamor lahko podjetja in tudi posamezniki nakažejo sredstva za nakup defibrilatorjev: SI56 0124 1010 0007 593, sklic na št. SI 18 75400-7300000. V primeru težav z nakazilom na navedeni sklic se lahko uporabi tudi sklic na št. SI 00 75400-7300000. Sredstva bodo porabljena izključno za nakup AED naprav, vsi donatorji pa bodo javno objavljeni.

 

Trenutne lokacije AED naprav v občini Jesenice (vir podatkov: spletna stran ihelp.si)

OPOZORILO: Seznam lokacij defibrilatorjev (AED) je informativnega značaja. Zemljevid ni primeren za iskanje AED v trenutku srčnega zastoja.

OPOZORILO: Seznam lokacij defibrilatorjev (AED) je informativnega značaja. Zemljevid ni primeren za iskanje AED v trenutku srčnega zastoja.

 

Imetnik Število AED Lokacija AED Naslov lokacije Dodaten opis lokacije Dostopnost
Gasilsko reševalna služba Jesenice (GARS) 2 Mobilni - v reševalnem vozilu GARS Cesta železarjev 35, Jesenice Gasilski dom Jesenice V delovnem času
    Mobilni - v gasilskem vozilu Cesta železarjev 35, Jesenice Gasilski dom Jesenice V delovnem času
PGD Javorniški Rovt 2 Gasilski dom PGD Javorniški Rovt Javorniški Rovt 17, Jesenice pod nadstreškom gasilskega vozila, na steni 24 ur
    Ob glavni cesti Koroška Bela - Mlake Javorniški Rovt 29a, Jesenice na opornem zidu ob glavni cesti Koroška Bela - Mlake 24 ur
Zavod za šport Jesenice 2 Dvorana Podmežakla Ledarska 4, Jesenice Športna dvorana Podmežakla V delovnem času
    Mobilni - poleti na kopališču Ukova, sicer po potrebi na raznih prireditvah Ledarska 4, Jesenice   V delovnem času
Društvo Gorska reševalna služba Jesenice (GRS) 2 Mobilni - v avtomobilu GRS Cesta železarjev 35, Jesenice Gasilski dom Jesenice V delovnem času
    Poleti Koča na Golici, pozimi na smučišču Španov vrh     V delovnem času
Harscho minerali d.o.o. 1 Harscho minerali Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice   V delovnem času
Mercator hipermarket Jesenice 1 Mercator hipermarket Jesenice Sp. Plavž 5, Jesenice Pri blagajnah V delovnem času
Srednja šola Jesenice 1 Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, Jesenice   V delovnem času
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice 1 Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice Ob notrnjem bazenu V delovnem času
Gorenjska banka d.d. 1 Gorenjska banka d.d. - enota Jesenice Cesta maršala Tita 8, Jesenice Ob bankomatu 24 ur
SUMIDA SLOVENIJA d.o.o. 1 SUMIDA SLOVENIJA d.o.o. Blejska Dobrava 124, Blejska Dobrava   V delovnem času
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d. 1 TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d. Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice Na fasadi podjetja 24 ur
Občina Jesenice 16 Mobilni - v avtomobilu Medobčinskega inšpektorata za redarstvo Cesta železarjev 6, Jesenice Občina jesenice V delovnem času
    Planina pod Golico, gasilski dom Planina pod Golico 31 KS in gasilski dom 24 ur
    Javorniški rovt, Dom Pristava Javorniški rovt 22, Jesenice Dom Pristava 24 ur
    Lekarna Plavž Cesta maršala Tita 77, Jesenice Lekarna Plavž 24 ur
    Turistično informacijski center Jesenice (TIC) Cesta maršala Tita 18, Jesenice TIC Jesenice 24 ur
    Gasilski dom Koroška Bela Prosvetna cesta 11A, Koroška Bela Gasilski dom Koroška Bela 24 ur
    Gasilski dom Blejska Dobrava Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava Gasilski dom Blejska Dobrava 24 ur
    Prihodi Avtobusna postaja Avtobusna postaja 24 ur
    Plavški Rovt Plavški Rovt 5, Jesenice Hlev 24 ur
    Hrušica Hrušica 55A, Hrušica Krajevna skupnost 24 ur
    Kočna Orodišče (pri otroškem igrišču Prostori društva Obramca 24 ur
    Stara Sava Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice Glasbena Šola Jesenice 24 ur
    Pinea     24 ur
    ASP Primožič Cesta Janeza Finžgarja 2, Jesenice Na fasadi v bližini bankomata 24 ur
    Potoki zbiralnica mleka (Mulej)   Na fasadi zbiralnice, ob objektu Potoki 5 24 ur
    Osnovna šola Koroška Bela Cesta talcev 2, Jesenice Na fasadi ob vhodu v osnovno šolo 24 ur