Skok na osrednjo vsebino

Varstvo okolja in raba energije

Lokalni energetski koncept (LEK)

O projektu

Dne 24. 09. 2012 smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, prejeli Soglasje o skladnosti predloga Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice, št. 360-51/2011-DE/81. S tem soglasjem pristojno ministrstvo potrjuje, da je izdelani LEK Občine Jesenice skladen z nacionalno energetsko politiko, vsebuje vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku in je usklajen z določbami 17. Člena Energetskega zakona. Predhodno je bil LEK, s sklepom št. 287. sprejet tudi na 17. seji občinskega sveta, z dne 26. 04. 2012.  S tem soglasjem je LEK Občine Jesenice postal krovni dokument za načrtovanje obsega porabe in načina oskrbe z energijo, ukrepov za učinkovito rabo ter uporabo obnovljivih virov energije na območju Občine Jesenice.

Naslov projekta:  Lokalni energetski koncept
Št. pogodbe:  P05/01-11 oziroma 360-520/2011-1
Vrednost projekta:  18.600 evrov
Naročnik:  Občina Jesenice
Izvajalec:  POP d.o.o., Velenje
Trajanje projekta:  junij 2011 - marec 2012
Vodja projekta:  mag. Branko Caglič, univ.dipl.inž.str.
Koordinator naročnika:  Marko Markelj, direktor komunalne direkcije