Podeželje

Lokalna Akcijska Skupina - LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice

Občina Jesenice in Lokalna Akcijska Skupina - LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice

MESEC BOJA PROTI ODVISNOSTI v občini Jesenice

Tema 2012:

»Alkoholizem naš vsakdanji«

Občina Jesenice in Lokalna Akcijska Skupina - LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice

MESEC BOJA PROTI ODVISNOSTI v občini Jesenice

Tema 2011:

»DOBRE IZBIRE PREMAGAJO OVIRE«