Skok na osrednjo vsebino

Občinska priznanja

mar  2020 20

Mag. Rina Klinar

Mag. Rina Klinar Mag. Rina Klinar

Mag. Rina Klinar je osnovno šolo obiskovala na Koroški Beli, gimnazijo pa na Jesenicah. Diplomirala je iz sociologije na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, magistrirala pa na Fakulteti za družbene vede, smer neprofitni management. Leta 1975 se je zaposlila na Radiu Triglav, od leta 1983 do leta 1989 je bila vodja Skupne strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti Občine Jesenice, od leta 1990 do leta 1994 pa predsednica Izvršnega sveta Skupščine Občine Jesenice. Od leta 1994 do 1996 je bila ministrica za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Po prenehanju funkcije ministrice je bila do upokojitve leta 2014 direktorica Radia Triglav.

Mag. Rina Klinar je aktivna na različnih področjih. Prosti čas namenja delu v lokalni skupnosti in širše. Od leta 2001 je sodnica porotnica in od leta 2014 članica sveta javnega zavoda Gorenjske lekarne. Leta 2017 jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za članico Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije, leta 2019 pa je bila imenovana tudi za članico Nadzornega odbora Občine Jesenice.

Z delom na področju družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture ter z analiziranjem socialno ekonomskih razmer je prispevala k razvoju in napredku na različnih področjih ter posledično s tem tudi k blaginji občanov in razvoju Občine Jesenice. Delo predsednice Izvršnega sveta je opravljala v najtežjem obdobju delovanja Občine Jesenice, v obdobju osamosvajanja Slovenije, osamosvojitvene vojne, visoke brezposelnosti, socialnih stisk in krize jeklarstva, prevladujoče panoge v občini. Decembra leta 1990 je bila med podpisniki poziva občanom, da na plebiscitu podprejo odločitev Slovenije za samostojno pot. Mag. Rina Klinar je pomembno prispevala k dejstvu, da je bil dosežen umik pripadnikov JLA in s tem ohranjen mir, omogočen promet skozi cestni predor Karavanke in s tem omogočen nadaljnji razvoj Občine Jesenice. Bila je med podpisniki Dogovora o umiku enot JLA in zvezne milice iz Občine Jesenice z dne 1. 7. 1991.

Z novinarskim delom, s predstavljanjem dela radia v slovenskem prostoru, s pogajanji in s članki v medijih je opozarjala na problematiko delovanja medijev ter zagotavljanje pogojev za njihovo uspešno delo na trgu. S tem je prispevala tudi k utrjevanju demokracije in človekovih pravic.

Mag. Rina Klinar s prostovoljnim delom prispeva k ugledu in prepoznavnosti Občine Jesenice v slovenskem prostoru. V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska dela od ustanovitve leta 1997. Več kot 15 let deluje v Slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna. V zadnjih nekaj letih je koordinatorka aktivnosti v rožnatem oktobru v vseh občinah na Zgornjem Gorenjskem. Več desetletij je bila tudi aktivna krvodajalka, za kar je leta 2019 prejela priznanje Rdečega križa Slovenije za 70-krat darovano kri.

V preteklih 45 letih je z delom na novinarskem in publicističnem področju, na področju družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, z reševanjem gospodarskih težav in socialnih problemov, s prizadevanji za mir ter z ozaveščanjem o raku dojk naredila veliko dobrega za ljudi v občini Jesenice in v Sloveniji.

Dodatne informacije

  • Leto priznanja: 2020
  • Ime in Priimek: mag. Rina Klinar
  • Kraj: Jesenice
  • Leto rojstva: 1952
Prebrano 943 krat

Občinska priznanja

Častni občani